Grote Kerk

Grote Kerk

Deken E. Smeets, Eindstraat 6, 5801 CR in Venray. Telefoon (0478)550740. Kapelaan Marthoma, De Heuvelaar 17, 5801 GW in Venray. Telefoon (0478)785146. Misintenties: Eindstraat 6, telefoon (0478)550740 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur (niet op donderdag). Banknummer NL 49 ABNA 0579739481. Kerkbijdrage kan worden overgemaakt op rekening NL 59 ABNA 0484100017 van ABN of nummer NL 82 INGB 0001174863 van ING Postbank ten name van administratie Kerkbijdrage parochie, p.a., Oomenlaan 8, 5801 DE in Venray. www.grotekerkvenray.nl, e-mail petrbnd@zonnet.nl.

Zaterdag 19 oktober 19.15 uur heilige mis: zeswekendienst Teng van Osch, Leo Wijnhoven vanwege zijn trouwdag, jaardienst Marie Jonkers-Claessens en overleden familie.

Lector Annie Schaminee.

Zondag 20 oktober 9.30 uur plechtige hoogmis: zeswekendienst Riet van Daal-Janssen (coll), zeswekendienst Els Versleijen-Houwen, Wil en Riek, Cecile en Bart Geurts, Antoon en Truus Lucassen-Kleuskens, jaardienst Louis Janssen en tevens voor de families Janssen en Oudenhoven, Pierre Coopmans en voor de families Coopmans en Driessen, overleden familie Thijssen Hendrix, jaardienst Piet Vervoort, jaardienst Birgitta Waals-Weebers, tevens ter intentie van haar kleinkinderen Valentijn, Teun, Madelief, Hein, Merel en James, ook voor een anonieme 76-jarige parochiaan, Aloïsius Jeuken en Petronella Jeuken-Camps, ter herinnering aan de 100-jarige geboortedag van de overleden Mia Kateman-Janssen.

Lector Catherine Mijnster.

Maandag 21 oktober 8.40 uur bidden van de rozenkrans: 9.00 uur heilige mis: voor een bijzondere intentie.

Dinsdag 22 oktober 8.40 uur bidden van de rozenkrans: 9.00 uur heilige mis: ter herinnering aan de overleden Mia Kateman-Janssen voor haar 100ste verjaardag.

Woensdag 23 oktober 8.40 uur bidden van de rozenkrans: 9.00 uur heilige mis: voor de jongens en meisjes in de parochie die zich voorbereiden op Vormsel en H. Communie dat ze Gods aanwezigheid en liefde mogen ervaren.

Donderdag 24 oktober 8.40 uur bidden van de rozenkrans: 9.00 uur heilige mis: overleden familie Thijssen-Hendrix.

Vrijdag 25 oktober 8.40 uur bidden van de rozenkrans: 9.00 uur heilige mis: Wim en Trudy Roovers, Leo Pouwels vanwege zijn verjaardag en ook voor dochter Kitty.

Zaterdag 19 oktober 18.30 uur woord- en communieviering in de Mulder ('t Schöpke Veltum).

Paterskerk

Geestelijken: deken E. Smeets, Eindstraat 6, telefoon 0478-550740, pastoor Miedema, Albionstraat 30, telefoon (0478)581575, kapelaan M. Alexander. De administratie van de Paterskerk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur (Leunseweg 5 (0478)580202). De Mariakapel in de hal is elke dag open van 9.30 tot 18.30 uur. Kerkbijdrage ABN bank NL17 ABNA 0231808526 of op ING bank NL INGB 0004204020 ten name van Kerkbestuur OLV van Zeven Smarten inzake kerkbijdrage.

Zaterdag 19 oktober 16.30 uur doop Tjavano Stoc: 17.30 uur biechtgelegenheid: 18.00 uur heilige mis (Crescendo): Cor Millen, echtgenoot, vader en opa.

Zondag 20 oktober 11.00 uur hoogmis met kinderwoorddienst en opvang voor de kleintjes ('t Zonnelied): overleden familieleden en voor overleden ouders Stiphout-Lenssen en familie.

Maandag 21 oktober 18.30 uur heilige mis: uit dankbaarheid voor verkregen gunsten.

Dinsdag 22 oktober 18.30 uur heilige mis: voor vergeten overledenen.

Woensdag 23 oktober 9.30 uur inloopmorgen Pastorie Paterskerk tot 12.00 uur en opening van religieuze boekhandel en geschenken: 18.30 uur heilige mis: voor zieke en zwakke ouderen.

Donderdag 24 oktober 18.30 uur heilige mis: voor een goede toekomst voor onze jongeren.

Vrijdag 25 oktober 17.30 uur: aanbiddingen van Allerheiligste: 18.30 uur heilige mis: familie Janssen-Vermeulen en overleden familie.

Parochie Castenray

Zaterdag 19 oktober 19.15 uur mis in de kapel: Bert Philipsen wegens verjaardag.

Acoliet Piet Direks. Lector Gerry Lintzen. Herenkoor (Gregoriaans). Koster Peter Philipsen.

Pastoor van Horne is bereikbaar via telefoon (0478)531270 of 06-13300256.

Parochie Oostrum

Zondag 20 oktober 9.30 uur hoogmis (pastoor) (Gemengd Koor): Teng en Stiena Fleurkens-Kleuskens, familie Vennekens-Verschuren en wederzijdse familie.

Dinsdag 22 oktober 9.00 uur is er een rozenkransgebed en een heilige mis in de Mariakapel (pastoor).

Parochies Smakt en Holthees

Misintenties Leo van Dijck, telefoon (0478)636248. Doop-, rouw- en trouwdiensten of jubilea Dekenaat Venray-Gennep, telefoon (0478)550740.

Zondag 20 oktober 11.00 uur eucharistieviering met volkszang.

Dienbeurt Timo en Aniek Jeuken. Lector Riek Hendriks.

Woensdag 23 oktober 9.30 uur heilige mis in de St. Jozef genadekapel ter ere van St. Jozef: voor de weldoeners van deze kapel.

Dagelijks is er in de Sint Jozefkapel IEFE aanbidding en/of rozenkransgebed:

Maandag tot en met zaterdag 9.00, 15.00 en 17.30 uur.

Zondag 9.00 en 12.00 uur.

Protestantse Kerk

Predikant ds. M.J. op den Brouw, Groene Hart 11, telefoon (0478)584397, e-mail predikant@pkn-venray.nl. De predikant is uitsluitend op maandag en dinsdag bereikbaar. Secretariaat Annemarie van Meurs, telefoon (0478)531778, e-mail scriba@pkn-venray.nl. Protestantse Kerk Het Zonnelied, Kiosk 6 in Venray, www.pkn-venray.nl. Op zondag 20 oktober wordt er om 10.00 uur een kerkdienst gehouden in Het Zonnelied aan de Kiosk 6 in Venray. Voorganger is Ds. M.J. op den Brouw.

Parochie Geijsteren

Zondag 20 oktober hoogmis 11.00 uur: vandaag herdenken we 75 jaar bevrijding en we willen bidden voor alle gesneuvelde militairen uit verschillende landen die op jonge leeftijd voor onze vrijheid hebben gevochten en hun leven hebben opgeofferd om ons te bevrijden.

Parochie Oirlo

Zaterdag 19 oktober 18.00 uur gezongen heilige mis (Dameskoor)L Wiel v.d. Pasch (jaardienst).

Collectant R. Steeghs en misdienaar Valke Voesten.

Parochie Vredepeel

Zondag 20 oktober 9.30 uur mis voor het welzijn van de parochiegemeenschap.

Misdienaars Britt en Daphne. Lezer Liesje.

Parochie Wanssum

Zondag 20 oktober 9.30 uur heilige mis (gregoriaans): Pierre Peters.

Parochie Blitterswijck

Voor misintenties kan een e-mail worden gestuurd naar misintentie@parochie-blitterswijck.nl, of op www.parochie-blitterswijck.nl. Telefoon pastorie (0478)531270.

Zondag 20 oktober 11.00 uur hoogmis: Hay Burgers, Ria Pors Kreutz, Sandra Arts, opa en oma Arts, opa en oma Janssen.

Dinsdag 22 oktober 19.00 uur heilige mis in de kapel aan de Beeteweg 1.

Parochie Tienray

Zaterdag 19 oktober 18.00 uur heilige mis: Wiel van Rijswick, ter ere Onze Lieve Vrouw van Lourdes, voor alle intenties ingeschreven in het intentieboek in de grot.

Woensdag 23 oktober 18.40 uur rozenkransgebed: 19.00 uur heilige mis: ter ere van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, voor alle overledenen van de parochiegemeenschap.

Parochie Leunen

Zondag 20 oktober 9.30 uur heilige mis: Toon en Lien Hellegers en overleden familie, jaardienst Thei Hendrix.

Lector Jeanny Jenniskens. Herenkoor. Misdienaars Janique en Celine.

Parochie Veulen

Zaterdag 19 oktober 18.00 uur heilige mis: jaardienst Jacobus Thissen en overleden familie Thissen, jaardienst overleden familie Hagens-Reintjes, jaardienst familie Kusters-Peeters en dochter Marly en schoonzoon Jac Janssen.

Lector Mia Geurts. Misdienaars Gert, Martijn en Noud.

Parochie Heide

Zaterdag 19 oktober geen mis.

Parochie Merselo

Zaterdag 19 oktober 17.30 uur: rozenkrans bidden in de kerk: jaardienst Wiel de Rijck en Bertha van Rijswijck.

Parochie Ysselsteyn

Zaterdag 19 oktober 19.15 uur mis (Ouderenkoor): jaargedachtenis Albert Smits en overleden ouders Smits-Meulendijks, jaardienst Toon Wismans, jaardienst Thei Peters, Harrie Wilmsen vanwege zijn verjaardag.

Dinsdag 22 oktober 18.40 uur bidden van de rozenkrans met aansluitend heilige mis.

Acolieten zaterdag Gerrit Michels.

Cursussen bij vrouwencentrum

Eva Vrouwencentrum Venray is een vrijwilligersorganisatie voor en door vrouwen en biedt de mogelijkheid om cursussen te volgen.

Momenteel zijn dit Nederlandse les, Spaanse les en fietsles. Ook is er een mogelijkheid, bij voldoende aanmeldingen, om een computercursus of naailessen te volgen. De Nederlandse les wordt overdag en 's avonds gegeven. Overdag voor vrouwen en 's avonds voor vrouwen en mannen. Spaanse les wordt gegeven op de dinsdagavond. Verder is er fietsles op de woensdagochtend en is er een mogelijkheid om ruimtes te huren. Verdere informatie is te vinden op e-mail info@evavrouwencentrumvenray.nl of via telefoonnummer (0478)510035.

Match

Match voor Vrijwilligers is op zoek naar vrijwilligers. Werken als vrijwilliger bij Match betekent samenwerken met een groep leuke en enthousiaste mensen, dingen doen voor de vrijwilligers in onze gemeente, meewerken aan projecten, meedenken over de ontwikkeling van nieuwe projecten, jezelf ontwikkelen, een succesfactor zijn. Neem voor meer informatie contact op via telefoon (0478)516995, e-mail Martin.leenders@matchvoorvrijwilligers.nl of kom langs op de Dr. Poelsstraat 6 in Venray. Zie ook www.matchvoorvrijwilligers.nl.

Clubmatch KC Venray e.o.

KC Venray e.o. houdt op zondag 27 oktober de 42e editie van de clubmatch. Een clubmatch is een gelegenheid om rashonden te laten keuren. Dit is een prima opstapje voor de grote shows.

Tevens is het een mooie gelegenheid om informatie in te winnen bij de verschillende deelnemers over rassen. Ook dit jaar mogen honden zonder stamboom weer meedoen op een aparte keuring voor honden zonder stamboom. Tijdens de show komt het erop neer dat alle honden netjes lopen aan een korte lijn, 'staan' en zich laten betasten en toestaan dat de keurmeester naar het gebit kijkt. Voor de deelnemers gaan de deuren om 8.00 uur open zodat zij hun hond in goede en schone conditie kunnen brengen. Clubmatch 2019 vindt plaats in zaal 't Brugeind aan de Hoofdstraat 74 in Meerlo en gaat om 10.00 uur van start. Ook wie niet in het bezit is van een (ras)hond, is ook van harte welkom. Meer informatie over de clubmatch en de vereniging is te vinden op www.kcvenray.nl of neem contact op met Kim van Elderen via telefoon 06-41231504.