Odapark: greep in reservepot

VENRAY | Stichting Odapark gaf vorig jaar 21.000 euro meer uit dan aanvankelijk was begroot. Geraamd was een verlies van 10.000 euro, het negatieve saldo bedraagt 31.000 euro. Het bestuur liet de gemeente Venray, goed voor een bijdrage van jaarlijks zo'n 65.000 euro, weten, het verlies zelf op te lossen met een greep in de reservepot. Het bestuur verwacht dit jaar met nog slechts een klein tekort af te sluiten.

Door onze redactie

Inmiddels heeft het Odapark-bestuur over het verlies al ambtelijk overleg gevoerd. Daarin gaf het bestuur aan dat het tekort voornamelijk te wijten is aan lagere horeca-inkomsten dan was begroot. De horeca in het Odapark is uitbesteed. Verder zijn er aanzienlijk meer activiteiten, en dus ook kosten, geweest vanwege het 25-jarig jubileum van het Odapark. Het nieuwe bestuur (er vond in de achterliggende periode ook een bestuurswisseling plaats, red.) gaf aan dat inmiddels scherper op de uitgaven wordt gelet en het lopende horecacontract met Proeflokaal Goesting is aangescherpt. Verder zijn er meer sponsoren gevonden. Ook de provincie draagt financieel bij aan het Odapark. De subsidie voor 2018 is vastgesteld op 65.614 euro. Dat komt overeen met het bedrag van 2017. Toen werd 57.498 euro aan subsidie verleend voor de reguliere activiteiten die betrekking hebben op hedendaagse kunst en 8.116 euro voor de instandhouding van de kunstwerken in de beeldentuin.
Bijna 30.000 personen uit Venray en de wijde omgeving bezochten afgelopen jaar de vier tentoonstellingen in het Odapark. Zo´n tachtig vrijwilligers begeleidden de verschillende activiteiten.