Twijfels ProVenray

Twijfels ProVenray

over toekomst jongerencentrum

VENRAY | ProVenray maakt zich ernstig zorgen over de toekomst van The B. ProVenray-fractieleider Joep Gielens zei dit tijdens de commissievergadering van vorig week donderdag. Daar kwamen de plannen aan de orde van de zes jongerencentra die Venray rijk is, met de bijbehorende professionele ondersteuning. Over de toekomstbestendigheid van The B bestaan de meeste zorgen. Het Venrayse jongerencentrum is sinds enkele jaren gehuisvest in een nieuw honk (nieuwbouwkosten ruim een miljoen euro, red.) aan de Sportlaan. The B-voorzitter Sander Brugmans zegt dat Gielens een punt heeft.

Door Henk Baltussen

De jongerencentra hebben met steun van een professional hun toekomstplannen op schrift gesteld en onder meer gepresenteerd tijdens het eerste Sprekersplein. Een professionele kwartiermaker biedt de centra hierbij steun. The B krijgt daarnaast extra professionele steun, betaald door de gemeente. Zodra er een volwaardig bestuur is, wordt de tijdelijke ondersteuning afgebouwd, zodat de jongerencentra na vier jaar zelfstandig verder kunnen, staat in het collegevoorstel dat de commissie behandelde. De reguliere ondersteuning, zoals huur- en activiteitensubsidie, blijft gewaarborgd.
Het gros van de fracties keurt de plannen goed.

De SP vermoedt dat het voor The B, dat op bijna alle fronten door gebrek aan vrijwilligers onderbezet is, moeilijk zal worden. "Dat is al dertig jaar het geval."

Joep Gielens ging een stap verder. "Wij zijn kritisch. Het plan The Next Step dat door de gemeenteraad is afgeschoten, was een plan met visie. Daar vinden we nu niets meer van terug. Eerder was er behoefte aan steun voor beheer van het gebouw, dat meer dan een miljoen heeft gekost. Daar vinden we niets meer van terug. Wanneer is het bestuur op orde, zodat de steun op kan houden? Dit plan is niet toekomstbestendig. The B heeft ondersteuning bij de programmering nodig en bij het beheer van het gebouw."
Wethouder Anne Thielen pareerde de kritiek van Gielens: "Het plan moest door en voor jongeren worden opgesteld. Dat is nu gebeurd."

Joep Gielens heeft een punt, stelt Sander Brugmans. "De extra mogelijkheid voor professionele ondersteuning is hard nodig. Anders was het allang in elkaar geklapt. Kunnen de jongeren in de toekomst de taken van de programmaregisseur overnemen? Ik durf dat niet te zeggen. De gemeente zal moeten blijven investeren, anders kan het zomaar in elkaar storten. Een aanjager zal nodig blijven om vrijwilligers te werven en te ondersteunen. Dat heeft tijd nodig. Of dat in vier jaar kan, weet ik niet. Ik ben blij dat het proces is ingezet, maar ik snap het gevoel van Gielens."