Primeur voor
De Rooyse Wissel, separeercel passé

Primeur voor
De Rooyse Wissel, separeercel passé

OOSTRUM | Bij De Rooyse Wissel heeft de huidige separeerafdeling (isoleercellen) zijn langste tijd gehad. In Oostrum komt de eerste kliniek met een forensische high intensive care.

In Nederland zijn elf plekken waar tbs-patiënten worden opgenomen. "Wij onderscheiden ons doordat we in onze kliniek veel patiënten behandelen met een verstandelijke beperking", aldus een woordvoerder van de kliniek. "We zijn in Nederland de eerste kliniek die een forensische high intensive care gaat bouwen. Deze nieuwe afdeling vervangt onze huidige separeerafdeling en is heel anders van opzet. Contact met de patiënt staat hierbij centraal, juist als het heel slecht gaat met iemand. Patiënten verblijven tijdelijk op deze afdeling en gaan, als het beter met ze gaat, terug naar hun eigen afdeling. Met deze nieuwbouw hebben we echt een primeur."

Tbs-kliniek breidt uit met nieuwbouw op eigen terrein

OOSTRUM | De nieuwbouw waar binnenkort mee wordt begonnen, bestaat uit twee delen en wordt naar verwachting eind volgend jaar in gebruik genomen.

Het eerste deel betreft de bouw van de forensische high intensive care (zie hierboven), het tweede deel behelst een afdeling voor patiënten die geen tbs hebben.
"De afgelopen jaren hebben we minder tbs-patiënten opgenomen dan in het verleden", legt een woordvoerder uit. "De lege plekken vullen we al langere tijd met patiënten met andere opnametitels, dus géén tbs. Vaak hebben deze patiënten een minder zware maatregel en worden ze voor kortere tijd (gemiddeld een jaar) opgenomen. Deze groep is vergelijkbaar met patiënten die bij Vincent van Gogh en Dichterbij op de forensische psychiatrische afdeling verblijven. Omdat voor deze patiënten een lager beveiligingsniveau nodig is, andere regels gelden en – mede gezien de kortere duur van opname – een ander behandeltraject doorlopen wordt, vinden we het beter om deze patiënten op een speciaal op hen toegeruste afdeling te plaatsen." In totaal kunnen op deze afdeling maximaal 28 patiënten terecht.

Rooyse Wissel meer dan een tbs-kliniek

OOSTRUM | De Rooyse Wissel is allang niet meer alleen een tbs-kliniek. De instantie bedient steeds meer verschillende doelgroepen vanuit verschillende organisatieonderdelen.

Er worden klinische behandelingen gegeven aan voornamelijk tbs-patiënten en poliklinische behandelingen aan mensen die strafbaar gedrag vertonen en met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Tevens wordt dagbesteding aangeboden en arbeidstoeleiding aan mensen die door ernstige psychiatrische problemen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Via de RIBW's - regionale instellingen voor begeleid en beschermd wonen - wordt woonbegeleiding aangeboden aan mensen met complexe problemen en risicovol gedrag. Dat gebeurt op de volgende locaties: De Rooyse Wissel, het forensisch psychiatrisch centrum in Oostrum (407 medewerkers), Het Werkhuis, met twee locaties voor dagbesteding en arbeidstoeleiding in Oostrum (10), forensisch psychiatrische polikliniek De Horst in Blerick en Maastricht (46) en RIBW de Schakel voor begeleid wonen op het terrein van Stevig in Oostrum en RIBW de Vliet op verschillende locaties in de provincie Limburg (23).