De in de Tweede Wereldoorlog verwoeste kerk van Oirlo.
De in de Tweede Wereldoorlog verwoeste kerk van Oirlo. Oude foto

Verwoeste kerk

Oirlo | Evenals bij veel andere kerken moest ook de toren van de St. Gertrudiskerk in Oirlo er in november 1944 aan geloven.

Van tevoren hadden de Duitsers gaten in de dikke muren geboord om die te vullen met springstof. Toen de huishoudster van pastoor Gerards vroeg of de soldaten niet wisten dat het hier om een Godshuis ging, kreeg ze een vloek als antwoord. Het Duitse Sprengkommando kende geen pardon, want de toren kon na het vertrek van de Duitsers als observatiepost voor de geallieerden dienen. De kracht van de explosie was zo hevig, dat een groot deel van het schip van de kerk verwoest werd. Het priesterkoor bleef gelukkig voor een groot deel ongeschonden overeind staan. Ook was het een geluk dat op 17 oktober 1944 op initiatief van enkele bezorgde Oirlonaren de meeste heiligenbeelden en het prachtige triomfkruis uit de kerk gehaald waren. De Oirlonaren deden dit tegen de zin van de koster die hen een uitbrander gaf, want volgens hem zou de heilige Maria de kerk te allen tijde beschermen tegen welke barbaarsheid dan ook. De oude houten beelden werden vrijwel alle veilig ondergebracht in de kelder bij de familie Ewals-Rongen. Het beeld van Sint-Petrus en het triomfkruis werden bij Grad en Johanna Nelissen-Geurts onder zakken verstopt. Na de bevrijding kwam alles weer puntgaaf te voorschijn, terwijl het gipsen Mariabeeld dat in de kerk was blijven staan, op het zijaltaar aan diggelen lag. Ook de misgewaden, monstransen, kelken en dergelijke had men vrijwel alle weten te redden. De beste en mooiste kazuifels werden bij de familie Bistervels-Kemmelings onder een mestvaalt verstopt.

Tijdens de herbouw van de kerk konden de Oirlonaren terecht in een tot noodkerk verbouwd kippenhok. Daar zat verwarming in, omdat er kuikentjes opgefokt werden. De twaalfhonderd kuikens waren eerder al allemaal door de Duitsers opgegeten.
Op 15 november 1951 werd de door Fa. P. Volleberg & Zn. herbouwde Oirlose kerk weer in gebruik genomen. De toren kwam in 1958 gereed.
Foto: Expositie '40 – '45. Kijk ook eens op www.rooynet.nl. Daar vindt u tal van oude foto's, films, documenten en geluidsfragmenten. Ook kunt u daar oude jaargangen van Peel en Maas en het Genealogisch Archief van de Gemeente Venray inzien.
Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray