Afbeelding
Foto: Eigen foto

Wederopbouwarchitectuur in verwoest Venray

Venray | Venray heeft zwaar te lijden gehad tijdens de bevrijding, nu 75 jaar geleden. Het zware luchtbombardement op 12 oktober 1944 verwoestte bijna het hele centrum, er vielen 32 doden. Eind oktober werd de evacuatie afgekondigd en pas in maart 1945 konden de mensen terug naar huis. Bij terugkomst na de evacuatie lag er veel in puin. Alles dat beschadigd of verwoest was moest hersteld of opnieuw gebouwd worden. De wederopbouw werd dan ook voortvarend opgepakt om Venray weer bewoonbaar te maken.

Architect Camiel de Vries (1914 – 2002), afkomstig uit Helmond, was een van de mensen die daarbij betrokken was. Hij kreeg zijn opleiding aan de Academie voor Bouwkunst, nu Academie voor Architectuur en Stedenbouw, in Tilburg. Ook zijn vader en zijn broer waren architect. Na het overlijden in 1939 van vader De Vries, zette broer Hugo het architectenbureau voort onder de naam Gebroeders de Vries. Broer Sjef hield zich voornamelijk bezig met (interieur-)restauraties, onder andere van het kasteel in Well. Camiel startte in 1946 een dependance van het Helmondse architectenbureau in Venray en heeft een grote bijdrage geleverd aan de wederopbouw en uitbreiding van het verwoeste Venray. Er braken drukke jaren voor hem aan. De Vries was verantwoordelijk voor het ontwerp en de begeleiding van de bouw van de Petrus' Bandenschool in de Dr. Poelsstraat (1950), een van de eerste 'halscholen' in Nederland. Verder zijn onder andere de fabrieken van Inalfa aan de Maasheseweg (1950 - onlangs gesloopt) en de Muvero ketelfabriek, Stationsweg Oostrum (1950-51) met het karakteristieke dak en de naastliggende directeurswoning van zijn hand. Een van de eerste moderne fabrieksgebouwen in Venray. Het markante dak van de fabriekshal bestond uit halve bogen, opgebouwd uit holle keramische flesjes (hoge isolatiewaarde en voor het eerst zo toegepast in Nederland) en veel ramen voor een goede lichtinval. De huizen aan de Kempweg (1951) en Kolkweg 1957 (foto) werden ook door De Vries ontworpen. 'De bijzonderheid van dit royaal opgezette plan zit in relatief onopvallende details. Door de kromming van de straat ontstaat een aangename beslotenheid. Subtiel is dat de dubbele woonhuizen wel een symmetrische compositie hebben, maar zijn niet elkaars spiegelbeeld zijn. De flauw hellende zadeldaken en gaten in de kopgevels geven het geheel een vriendelijke uitstraling', aldus de gids Architectuur in Noord en Midden Limburg 1900-2000. In 1953 werden aan het begin van de Prins Bernhardstraat een aantal sobere maar zorgvuldig gedetailleerde, en ruim opgezette huizen van De Vries gebouwd.

Het door Camiel de Vries getekende Confectiebedrijf Frans Beeren aan de Merseloseweg 59, (1955) thans BiblioNu, is een prachtig voorbeeld van de bouwstijl het 'Nieuwe Bouwen', die staat voor een radicale vernieuwing in de architectuur (1915-1960).

Bronnen / foto's : Paul de Vries, Gemeentearchief Venray, RooyNet. Tekst: Leonie Cals. Secretariaat SVM: Hoofdstraat 23, 5864 BC Meerlo, E-mail: venraymonumentaal@live.nl