Venray Vergroent: stel uw vraag aan een deskundige!

Venray Vergroent: stel uw vraag aan een deskundige!

We krijgen als gemeente veel vragen over de energietransitie en over klimaatverandering. We willen graag onze inwoners op weg helpen door antwoorden op die vragen hier, op deze plek te delen. Stuur uw vraag in via vergroent@venray.nl!

Vraag:

Ik woon in een huis met een kleine tuin. En omdat dat makkelijker is qua onderhoud liggen er best veel tegels in. Nu lees ik overal dat jullie het belangrijk vinden dat inwoners de tuin groener maken. Maar heeft dat nu echt zin als je maar zo'n kleine tuin hebt? Dat zet toch niet echt zoden aan de dijk?

Antwoord van Jan-Erik Kikkert, projectleider klimaatadaptatie:

"Wat goed dat u die vraag stelt. We hebben deze vraag vaker gehoord bij onze uitdeelactie met bloemenzaad. Toch is het juist wél belangrijk om de tuin te vergroenen. Vergroenen helpt namelijk alleen als we het echt samen doen. Daarom maken ook wij als gemeente plannen voor het vergroenen van de openbare ruimte. En bovendien, u profiteert er zélf ook van!

Wist u bijvoorbeeld het in versteende omgevingen zo'n 7 graden warmer kan worden? De makkelijkste maatregel om te verkoelen bij hittegolven zoals die van afgelopen zomer, is de omgeving vergroenen.

Op dit moment staat de herfst staat voor de deur. Traditioneel een jaargetijde met flinke buien. We merken de afgelopen jaren dat er steeds vaker in korte tijd veel regen valt. Planten en bloemen werken als een spons: die nemen water tijdelijk op, zodat het daarna rustig in de bodem kan zakken. Stenen nemen natuurlijk geen vocht op. Waar veel stenen liggen, leiden buien vaak meteen tot acute wateroverlast.

En als u dan toch plannen maakt om te vergroenen: kies dan meteen planten en bloemen die goed zijn voor de dieren die het zwaar hebben. Hommels, bijen en vlinders spelen een belangrijke rol in onze voedselproductie en hun populatie neemt enorm af – mede door het gebrek aan bloeiende planten. Een groene tuin geeft hen een levensader en een levende tuin is ook nog eens hartstikke leuk om te zien!

Dat brengt mij bij het laatste punt: groen maakt gelukkig! Groen, bloemen, bomen en planten nemen fijnstof en CO2 op. Stelt u zich eens voor, een stenenwoestijn in de omgeving of een weelderige tuin! Die keuze is snel gemaakt. En er is heel veel mogelijk: óók in een kleine tuin en óók onderhoudsvriendelijk! Stuurt u ons een foto als uw groene tuin klaar is?"

Extra Raadsvergaderingen: burgemeester en wethouder

Op donderdag 12 september 2019 zijn er extra raadsvergaderingen. Deze staan in het teken van twee vacatures. De raad zal bekendmaken wie de beoogde nieuwe burgemeester is. Daarnaast wordt een nieuwe wethouder voorgedragen.

Vóór de zomervakantie is de vacature voor de burgemeester opengesteld. De afgelopen weken is de sollicitatieprocedure afgerond. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door een commissie waarin alle fractievoorzitters van de gemeenteraad waren vertegenwoordigd. De commissie heeft overlegd met de commissaris van de Koning. Daarna zijn kandidaten geselecteerd en gesprekken gevoerd.

Op 12 september doet de commissie eerst vertrouwelijk verslag aan de raad. De raad neemt op basis daarvan een besluit. In een openbare vergadering wordt daarna de naam van de beoogde nieuwe burgemeester bekendgemaakt. Op een later moment wordt de burgemeester formeel benoemd. Dat gebeurt door de "Kroon" (de Koning en de minister).

Voorafgaand aan de bekendmaking komt nog een andere vacature aan bod. Afgelopen juni is Carla Brugman benoemd als lid van Gedeputeerde Staten van Limburg. Daardoor heeft zij afscheid moeten nemen als wethouder van Venray. Haar partij, VENRAY Lokaal, wil de heer Cor Vervoort voordragen als nieuwe wethouder.

De vergaderingen vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De benoeming van de nieuwe wethouder vindt, naar verwachting, plaats om 20.00 uur. Om 20:30 uur is de vergadering waarin bekend wordt gemaakt wie de beoogde nieuwe burgemeester is.

De agenda's en meer informatie vindt u op https://venray.raadsinformatie.nl/ of in het gemeentehuis.

Inzameling grof vuil

Inzameling van grof vuil vindt elke tweede dinsdag van de maand plaats. Op 10 september wordt het grof vuil weer opgehaald. De firma Maessen Recycling voert op afroep deze inzameling uit. Dat betekent dat u zelf de firma Maessen belt om een afspraak te maken, via tel. (0478) 51 31 00.

De kosten zijn twintig euro voor maximaal 2 m³. U moet aanwezig zijn bij de inzameling om te betalen bij de chauffeur. U kunt ook pinnen. U kunt natuurlijk ook zelf uw grof vuil naar het milieustation brengen.