De Bijbel, van kaft tot kaft

Venray | Hoe actueel is de Bijbel vandaag nog?

"Als de Bijbel spreekt over fundamentele menselijke en religieuze ervaringen, dan is en blijft de Bijbel in wezen tijdloos en immer actueel", meldt deken Ed Smeets. "Natuurlijk moet je je door de uiterlijke verhaalvorm heen lezen, maar dan stoot je op duizenden jaren oude verhalen, die echter ook voor het hier en nu geschreven zouden kunnen zijn. Soms vraagt dat worstelen met de tekst, omdat je de achtergrond van toen moet zien te achterhalen en vervolgens moet zoeken naar hoe dat nu verteld zou zijn. Het is en blijft wereldliteratuur, die de tand des tijds heeft doorstaan en zoveel raakvlakken blijkt te hebben met alle eeuwen en culturen, vroeger en nu. Het gaat vaak om uitdagende teksten, indringend, beschouwend en met meer dan genoeg om verder over na te denken. Hoe te denken over oorlogszuchtige passages in de Bijbel, of geweld? Waar komt dat vandaan, zit dat in de mens? En zo ja: waarom dan? Laat de menselijke natuur zich sturen door een God die uit is op vrede? Hoewel de moderne mens het graag in Jip en Janneketaal heeft en liefst eenduidig, laat de Bijbel toch veel over aan de eigen interpretatie en vrijheid van het individu. Hoe ga je om met tegenstrijdigheden in de Bijbel? Bestaan er leessleutels?"

Vanaf oktober willen parochies in Venray de mogelijkheid aanreiken de Bijbel van kaft tot kaft te lezen. "Een omvangrijke klus, maar die meer dan de moeite waard blijkt te zijn en verrijkend is voor heel het leven. Ze lezen maandelijks een bepaald aantal hoofdstukken (thuis voorbereiden), waarna ze in de bijeenkomsten zoeken naar wat het ons nu mogelijk wil zeggen."

Deken Smeets zal de avonden telkens inleiden. Ze beginnen op 15 oktober om 20.00 uur in de kelderruimte onder de sacristie van de Grote Kerk (links langs de kerk op, door de poort en trap af). De andere vooralsnog geplande data: 5 november, 26 november en 17 december.

"Voor wie twijfelt of het zinvolle avonden zijn: in ieder geval is de eerste serie buitengewoon interessant. We stoeien met het overbekende scheppingsverhaal: is het nou in zeven dagen gefikst of stammen we toch af van de apen? En wat toch met die appel van Adam en Eva Iedereen is welkom, vertrouwd met de Bijbel of helemaal niet." Er zijn aan de avonden geen kosten verbonden. Voor wie er meer van wil weten, bel of mail de pastorie Eindstraat.