Leeskring KBO

Leeskring KBO

Venray | Bij de Leeskringen van KBO Venray en in de groep in Well zijn nog enkele plaatsen vrij. Al verschillende jaren wordt er onder leiding van Marije Freriks met een aantal belangstellenden boeken besproken.

Een leeskring bestaat uit een kleine groep mensen die gedurende een periode hetzelfde boek lezen. Het doel van een leeskring is het plezier in het boek te vergroten door er over te praten en leeservaringen uit te wisselen. Een boek vertelt iets over hoe mensen zijn, hoe verschillend, en hoe mensen hun leven ervaren. De groep van de KBO komt op donderdag van 14.00 tot 16.00 uur eenmaal in de zes weken bij elkaar. De groep in Well komt op woensdagavond eenmaal in de zes weken bij elkaar. Voor informatie: Marije Freriks, telefoon 06-41849574, e-mail mfh.freriks@hccnet.nl.