Afbeelding
Foto:

Onbekendheid Sprekersplein baart zorgen

Onbekendheid Sprekersplein baart zorgen

VENRAY | Hoe kan het gloednieuwe Sprekersplein een vertrouwd en vooral bekend verzamelpunt worden voor Venrayse inwoners die daar in het openbaar onverholen hun ei kwijt kunnen over alle mogelijke onderwerpen waarover de gemeenteraad gaat? Maar ook is het de vraag hoe je de inwoners vooraf duidelijk maakt wat het Sprekersplein behelst en hoe daar ruchtbaarheid aan te geven? "Het moet goed worden uitgelegd", stelde Tino Zandbergen (fractieleider van Venray Lokaal) tijdens een overleg hierover. "Elke burger moet het begrijpen." Hij uitte tevens zorgen over de onbekendheid van het Sprekersplein.

Peel en Maas wil Zandbergen op zijn wenken bedienen, compleet met tips en kanttekeningen over het nieuwe Venrayse fenomeen Sprekersplein. Inwoners die gemeentelijke zaken aan de kaak willen stellen, konden dat doen voorafgaande aan de commissie- en gemeenteraadsvergaderingen. Dat kan niet meer. In de plaats daarvan is het Sprekersplein bedacht. Iedereen mag in tien minuten fris van de lever zijn gal spuien. Wel met respect, zonder beledigingen en aantijgingen richting bestuurders en ambtenaren.

In tien minuten met respect gal spuien

Enkele kanttekeningen hierbij: insprekers mogen het niet over onderwerpen hebben die tot de bevoegdheid van het college behoren. Toch jammer. Waarom mag dat niet? B en W kunnen vreemde beslissingen nemen die wel degelijk inwoners direct kunnen treffen. Een inspreker kan daar op ingaan. Het college zal reeds genomen beslissingen niet terugdraaien. De gemeenteraad kan dat nog wel. Via een motie, bijvoorbeeld. Andersom kan niet: het college kan een besluit van de gemeenteraad niet ongedaan maken. Sprekers dienen zich een dag van tevoren aan te melden, eerder was dat niet nodig.

Het tweede deel van het Sprekersplein is bedoeld voor ambtenaren die een bepaalde zaak of onderwerp willen toelichten. Daar krijgen ze maximaal een half uur voor. Hopelijk melden zich ambtenaren die dat in begrijpelijke taal gaan doen; dus vakjargon, onbegrijpelijke afkortingen, mal taalgebruik of saaie onderwerpen zouden op het Sprekersplein geen plek mogen krijgen.

Geef jeugdige commissieleden rol

Dinsdag 1 oktober is het eerste Sprekersplein. Insprekers kunnen zich aanmelden bij de griffie in het gemeentehuis. De ambtenaren-onderwerpen zijn al bekend: toekomst van de jeugdcentra, Greenport Venlo en schetsontwerpen voor de nieuwe inrichting van het Gouden Leeuwplein. Greenport Venlo lijkt het minst sexy onderwerp en Zandbergen pakte al direct de koe bij de horens bij het Gouden Leeuwplein: "Daarbij wordt er toch niet van uitgegaan dat de bibliotheek in het oude AH-pand komt?" Dat thema kan al niet meer stuk. Prima voor de aanwezigen, natuurlijk.

Het Sprekersplein is in het gemeentehuis. Waarom niet het 'land' intrekken met het plein? Ga naar de inwoners toe. Op die manier is de jeugd er makkelijker bij te betrekken. Waarom geen beroep doen op de vele jeugdige commissieleden die in de verschillende fracties zitten, om het Sprekersplein uit te dragen? Kansen genoeg om van het Sprekersplein een aantrekkelijk podium te maken.


Vervolg pagina 5

Zijn sportkantine en dug-out een basisvoorziening?

Venray | Wat zijn nu eigenlijk basisvoorzieningen voor een sportvereniging? Is bijvoorbeeld een duur kunstgrasveld van een hockeyclub een basisvoorziening, net zoals een veel goedkoper grasveld dat bij een voetbalclub is? Is een instructielokaal een basisvoorziening, een dug-out, een kantine of kleedlokalen voor de jeugd?

Roger Sevenheck van de Venrayse hockeyclub MHCV, gaf vorige week als inspreker bij de commissie Leven een schot voor de boeg met het oog op het nieuwe accommodatiebeleid. Hij is op de eerste plaats blij dat er naar het beleid wordt gekeken. "Wij hebben al sinds oktober vorig jaar een aanvraag bij de gemeente uitstaan voor een nieuw waterveld (duurder soort kunstgras, red.)." Wat wordt daarbij het vertrekpunt?, vroeg Seveneck zich af. Hoe hoog wordt de eigen bijdrage?
Hij vindt dat er een bovengrens moet komen. Hoe dat te bepalen? Als een voetbalclub een nieuw grasveld aanlegt (kost zo'n 60.000 euro) en 10 procent van dat bedrag wordt standaard de eigen bijdrage, dan komt de hockeyclub in de knel. "Bij een hockeyclub kost een nieuwe mat zo'n 530.000 euro. De eigen bijdrage zou dan 53.000 euro zijn. Dat zijn scheve verhoudingen."

Het verbaast Seveneck dat een dug-out door de KNVB niet tot de basisvoorziening wordt gerekend. "De dug-out bij een hockeyclub heeft ook de functie van stalling van sporttassen om ruimte in de kleedruimten te scheppen." Ook vindt Sevenheck dat een instructielokaal, een kantine en extra kleedlokalen voor de jeugd basisvoorzieningen voor een club moeten zijn. De reactie van Dick Leijen (van de Hospitality Group, die onderzoek doet naar de Venrayse sportaccommodaties, red.), is duidelijk: "Als Venray een kantine als basisvoorziening ziet, is dat de eerste gemeente in Nederland zijn."

Joep Gielens (ProVenray) vroeg zich af of de gemeenteraad wel genoeg kennis heeft om de uitgangspunten van het nieuwe accommodatiebeleid nu al vast te stellen. Venray Lokaal en D66 willen het accommodatiebeleid komende raadsvergadering (17 september) ter sprake brengen.