Afbeelding
Foto: Persfoto

Molukkers waren altijd 'kofferklaar'

Venray | Begin jaren vijftig arriveerden 12.500 KNIL-militairen die in Indië voor Nederland hadden gevochten en hun gezinnen in de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Directe aanleiding voor hun komst was de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië en het uitroepen van de onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken. Hun verblijf in Nederland zou tijdelijk zijn, reden waarom de Molukkers veelal werden gehuisvest in barakken, onder meer op het kazerneterrein in Blerick en in Venray. De Venrayse barakken stonden in Vlakwater, het huidige gebied van Beeldenbos Odapark.
Zo'n soort barak vormt het hart van de nieuwe tentoonstelling Art is a shelter: rumah (Maleis voor 'huis') die Odapark zondag 8 september om 12.00 uur opent. De expositie toont werk van acht kunstenaars die drie generaties vertegenwoordigen van Nederlandse kunstenaars met een Molukse achtergrond. Odapark wil daarmee een beeld schetsen van de invloed die de gemeenschappelijke geschiedenis van de kunstenaars op hun werk heeft. Van de kunstenaars Rogier Roeters (tekeningen, video), Ben Manusama (schilderijen), Shelly Lapré (projecten, educatie, performance), Sias Fanoembi (sculpturen), Kim Pattiruhu (foto's, video), Kitty Luhulima (tekeningen), Ingrid van der Hoeven (sculpturen) en Pieter Latul (schilderijen) verwijst alleen de laatste in zijn werk rechtstreeks naar de periode in de barakken. Ben Manusama verbeeldt in zijn werk de treinkapingen door Zuid-Molukkers in de jaren zeventig. Kim Pattiruhu richtte haar lens in Indonesië op plekken vanwaar de Molukkers in 1951 naar Nederland vertrokken. Shelly Lapré laat onder meer (hut)koffers zien. Die koffers staan volgens medecurator Roel Sanders (54) niet alleen symbool voor de lange bootreis die de Molukkers maakten naar Nederland, maar verwijzen ook naar de opvatting dat hun verblijf in Nederland tijdelijk zou zijn. 'Veel Molukse gezinnen hadden tientallen jaren hun koffers klaar staan voor de terugreis naar de Molukken. Je kunt je afvragen wat dat met de kinderen in die gezinnen heeft gedaan'. De expositie is in Odapark Venray te zien tot en met zondag 12 januari 2020. Ze is de eerste in een tentoonstellingenreeks met de titel Art is a shelter: kunst als schuilplaats en toevluchtsoord.

Foto: Een foto van Kim Pattiruhu.