Afbeelding
Foto: eigen foto

Patiëntenpanel VieCuri van start

Venray | VieCuri Medisch Centrum start met een online panel om de medezeggenschap van patiënten te vergroten. Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers actief betrokken zijn bij het verbeteren van de zorg. Hun ervaringen zijn daarvoor zelfs onmisbaar. Opgeven voor het panel kan via www.viecuri.nl/patientenpanel.

Iedereen die zich ook maar enigszins betrokken voelt bij VieCuri kan deelnemen aan het patiëntenpanel. Deelnemers worden gemiddeld vier keer per jaar via e-mail gevraagd een online vragenlijst over een bepaald thema in te vullen. Bijvoorbeeld over ouderenzorg of de communicatie met het ziekenhuis. VieCuri informeert deelnemers na elk panelonderzoek over de resultaten.

Voor VieCuri is het vanzelfsprekend om de ervaringsdeskundigheid van patiënten en bezoekers uitgangspunt te maken van zijn zorgverlening. Zo kan het ziekenhuis werken aan betere dienstverlening. "Met behulp van het panel geven we (toekomstige) patiënten, bezoekers en inwoners in en rondom Venlo en Venray een duidelijke stem in onze organisatie. We willen graag van de patiënten zelf horen wat ze belangrijk vinden", aldus bestuursvoorzitter Ankie van Rossum.

Alles sámen met de patiënt, dat is waar VieCuri dagelijks werk van maakt. Ward Verkuylen, manager marketing, communicatie en verkoop bij VieCuri: "Concreet betekent dit dat patiënten meedenken, meebeslissen en meedoen. Met de oprichting van het VieCuri Patiëntenpanel is een volgende stap gezet."

De oprichting van het patiëntenpanel stond hoog op het wensenlijstje van de Cliëntenraad van VieCuri. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het ziekenhuis en adviseert het ziekenhuis gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die voor patiënten van belang kunnen zijn. Huub Selen, voorzitter van de Cliëntenraad: "Wij zijn erg verheugd met het bereiken van deze mijlpaal. Panelleden worden bevraagd over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan vragen op het gebied van zorg en behandeling, maar ook over onze nieuwbouw- of fusieplannen. Wij gebruiken de uitkomsten in onze adviezen aan het bestuur. Door deel te nemen aan het patiëntenpanel van VieCuri hebben inwoners daadwerkelijk invloed." Foto: Huub Selen en Ankie van Rossum.