Leerlingen: wijken onder de loep

Venray | Maandag 20 februari gaan 26 tweedejaars havoleerlingen van het Raayland College op expeditie in zeven Venrayse wijken om de leefbaarheid in kaart te brengen. Ze maken daarbij gebruik van een speciale app en van de informatie die de gemeente Venray in haar databanken heeft.

De Raayland-leerlingen gaan in groepen de wijken in om daar aspecten van leefbaarheid te registreren. Ze doen dat met een speciale app die het bedrijf Esri heeft gemaakt en die door Digireg is aangepast voor dit project. Zo gaan ze bijvoorbeeld registreren hoeveel lantaarnpalen er staan of er veel hondenpoep in de wijk ligt en hoeveel speelterreintjes de wijk telt.

Bij de gemeente kunnen ze gegevens opvragen over de samenstelling van de bewoners, de leeftijdsopbouw enzovoort. Met alle gegevens maken de leerlingen een leefbaarheidskaart en kiezen ze een knelpunt. Op school werken ze aan een oplossing voor het knelpunt. Op 29 maart komen de groepen in het gemeentehuis bijeen om hun oplossingen te presenteren. De expeditie van de havo-leerlingen is onderdeel van de Geoweek.

De Geoweek is een initiatief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), dat op deze manier jongeren wil interesseren voor het werk van geografen. Tijdens de GeoWeek gaan 4400 leerlingen in heel Nederland op bedrijfsbezoek, veldwerk of krijgen een gastles van professionals van ruim 50 bedrijven uit de bodem-, water-, en geo-informatiesector. De leerlingen gaan zelf aan de slag met bijvoorbeeld grondboringen, nemen watermonsters of leren werken met geografische-informatiesystemen. De gemeente Venray doet voor de tweede keer mee aan de Geoweek. Wethouder Ike Busser stuurt de leerlingen maandag op pad. In maart presenteren de Raaylanders hun bevindingen aan onder andere collega-wethouder Lucien
Peeters.