College houdt vast aan extra halfuur

VENRAY | Ondanks de hevige kritiek vanuit de politiek, houdt het college toch vast aan een extra parkeertijd van 30 minuten. Binnen een halfuur nadat de parkeertijd in de blauwe zone is verstreken, delen de parkeerwachters geen bonnen uit.

Door Henk Willemssen

B en W wijzen erop dat de blauwe schijf vaak lastig af te lezen is. Automobilisten weten vaak niet goed hoe ze de blauwe schijf moeten gebruiken. Zo wordt er bij aankomst meestal geen gebruikgemaakt van de toegestane afronding van een halfuur naar boven. Bovendien was het bij de invoering een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad vooral coulant met parkeerovertreders om te gaan. Daarom is in de instructie voor de parkeerwachters voor de maximale overschrijding van 30 minuten gekozen. Als de gemeente wordt teruggefloten door de rechter, dan zal het college de instructie weer aanpassen.

Op 14 oktober 2016 werd de nieuwe methode van betaald parkeren, met de blauwe zone, in het centrum van Venray ingevoerd. In de eerste vier weken was het een gewenningsperiode. Er is toen geen enkele keer bekeurd. Wel ontvingen parkeerovertreders een briefje met een waarschuwing onder de ruitenwisser. Vanaf 12 november zijn de parkeerwachters wel gaan bekeuren. Tot eind januari zijn 257 bonnen uitgeschreven. Dit was gedurende een periode van elf weken gemiddeld 23 bekeuringen per week of vier per dag. Bij verreweg de meeste overtreders (221 gevallen, 86 procent) lag geen blauwe schijf achter de voorruit. In 36 gevallen (14 procent) was er een tijdsoverschrijding.

Doordat zo vaak de parkeerschijf ontbrak, is nog eens goed gekeken naar de herkenbaarheid van de blauwe zone op straat. In de herfst kwam het voor dat onder bomen de blauwe strepen niet goed zichtbaar waren door de gevallen bladeren. Zoals in de Julianasingel. Bij twijfel of onduidelijkheid is er niet bekeurd. Bij het verlopen van de parkeertijd ging het in 23 van de 36 gevallen om een overschrijding van meer dan 30 minuten. Tien automobilisten hadden hun parkeerkaart te ver vooruit gezet. Op het moment dat de parkeerwachters arriveerden, was het aangegeven tijdstip nog niet eens aangebroken. In andere drie gevallen was de parkeerschijf juist te vroeg gezet.

Landelijk is het gebruik van de parkeerschijf bij aankomst overal hetzelfde geregeld. Het is wettelijk bepaald dat de tijd naar boven mag worden afgerond op het eerstvolgende halfuur. Bij een overschrijding wordt landelijk gemiddeld een 'pardontijd' van tien minuten gehanteerd, maar dit is niet bij wet geregeld.