Acties aanpak zwerfafval

VENRAY | Jaarlijks krijgt de gemeente 51.000 euro uit het landelijk Afvalfonds Verpakkingen om zwerfafval te verminderen. Het geld moet worden gebruikt voor extra acties om verpakkingen als blikjes en flesjes op te ruimen.

Naast de rijksoverheid betaalt ook het bedrijfsleven mee aan dit fonds. Dit is afgesproken in de raamovereenkomst verpakkingen. Jaarlijks kan zo 20 miljoen euro over de gemeenten worden verdeeld.

Gemeenten moeten extra zwerfafvalactiviteiten op touw zetten en een jaarplan indienen. Het geld mag niet gebruikt worden om bezuinigingen op te vangen of voor reguliere werkzaamheden. Sinds 2012 wordt in september de Keep it Clean Day gehouden. Meer dan duizend leerlingen van basisscholen houden op die dag de schoolomgeving schoon. De gemeente ondersteunt de opruimactie met hesjes, knijpers en het afvoeren van het afval. De deelnemers krijgen een bedankje en een certificaat. Het kost 1500 euro, inclusief de communicatie.

Dit jaar worden er weer vier opschoonacties georganiseerd in het buitengebied. Verenigingen gaan afval opruimen in de bermen. De actie wordt begeleid door Monsdal, het bedrijf dat het groenonderhoud uitvoert. Aan de vorige actie namen 74 teams deel met 320 verenigingsleden. Zij hebben ruim 3.000 kilo zwerfafval opgehaald. De vergoeding is per dagdeel 150 euro voor een team van vier personen.

De gemeenteraad heeft in mei 2015 een motie aangenomen om deel te nemen aan Schone Maas. In dit project werken de provincies Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat, waterschappen, terreinbeheerders, natuurorganisaties en gemeenten samen met lokale verenigingen. In het voorjaar, na de periode van hoog water, gaan vrijwilligers aan de slag om zwerfafval langs de Maas en in beken op te ruimen.

IVN Geijsteren-Venray organiseert voor 500 euro het project Schone Maas. IVN benadert verenigingen die gebaat zijn bij een schone Maasoever. Op basis van de geleverde inzet ontvangen ze een vergoeding.

Voor het project 'beste zwerfafvalidee van Venray' zijn de vijf jongerensozen in de gemeente benaderd. Het is een wedstrijd voor het beste idee om zwerfafval te voorkomen. De plannen worden beoordeeld door een commissie. Voor de voorbereiding is maximaal 400 euro per plan uitgetrokken. De winnaars krijgen 1000 euro om samen met de soos het idee in de praktijk uit te voeren.