Nathalie Loenen aan het werk met de leerlingen van groep 8.
Nathalie Loenen aan het werk met de leerlingen van groep 8. Foto: Henk Lammen

Evalueren om te leren

Venray | Basisschool Coninxhof in Venray introduceerde in het schooljaar 2015-2016 de nieuwe onderwijsaanpak Evalueren om te leren, waarbij de kinderen leren zelf hun doel te stellen bij een leeropgave. "In het begin was het ook voor ons wennen, maar de nieuwe aanpak werpt steeds meer haar vruchten af", zegt leerkracht Nathalie Loenen van groep 8. Wie kennis wil maken met deze vorm van leren is vrijdagochtend 17 februari welkom tijdens de open dag van Coninxhof.

Door Henk Lammen

Evalueren om te leren is erop gericht om kinderen actief bij hun leerproces te betrekken. Zij leren bewust te worden hoe ze leren. Wat hen helpt bij het leren en hoe ze dit kunnen verbeteren. En zichzelf een doel te stellen bij een leeropgave. "Dat is een andere manier van beoordelen dan van tijd tot tijd een toets afnemen of een proefwerk. Het is een stuk bewustwording creëren van het eigen leerproces bij de kinderen. Wat stellen de kinderen zich ten doel. Wanneer zijn ze tevreden", aldus Loenen.

Op Coninxhof leren de leerkrachten de kinderen hun eigen doelen te stellen. De denkcirkel zetten ze daarbij in als hulpmiddel. Daar staan gerichte vragen op en criteria die je nodig hebt om een goed doel te kunnen stellen. De kinderen vragen zich af wat ze nodig hebben om hun doel te bereiken en hoe ze dat gaan doen. "De denkcirkel bestaat uit drie fasen en is voor de kinderen een hulpmiddel bij het zelfregulerend leren. Kinderen plannen een opdracht, voeren hem uit en kijken of ze op de goede weg zijn en uiteindelijk reflecteren achteraf. Heb ik mijn doel gehaald?", vult Daniëlle van Essen van groep 3 aan. Zij werkt dit jaar voor het eerst met de nieuwe aanpak. "Belangrijk is dat kinderen met elkaar of met de leerkracht in gesprek gaan. Wat is jouw doel, hoe denk je dat te gaan bereiken? Hoe zie je of het straks gelukt is? Dat helpt kinderen te leren om zich bewust te worden van hun eigen leerproces. Wat moet je doen als je iets niet snapt. Op die manier proberen we ook de zelfstandigheid van de kinderen te stimuleren. Denk eerst na voordat je iets vraagt. Of bespreek het in jouw groepje", verduidelijkt ze.

"In de uiteindelijke reflectie beoordelen ze hoe het is gegaan, wat ging goed? Wat minder goed? De resultaten zijn beter geworden. Kinderen zijn veel meer bewust waar ze nog instructie bij nodig hebben. Ze kunnen de aandacht leggen op daar waar het moet. Het is belangrijk om hier vroeg mee te beginnen, want denken en bewust worden van je eigen leerproces is belangrijk voor later. In het voortgezet onderwijs maar ook de eigen toekomst", vult Nathalie aan. Ook de leerkrachten moesten leren omgaan met de achterliggende gedachte van de nieuwe leervorm.

Loenen: "Ik moest in het begin ook enorm wennen. Dat ik er de tijd voor moest pakken. In het begin denk je echt 'dan heb ik niet alles af'. Maar wat is uiteindelijk belangrijker. Dat de leerlingen drie sommen niet hebben gemaakt of dat ze begrijpen wat ze moeten doen. Ook voor mezelf was het even schakelen. Het is helemaal niet erg als enkele sommen niet af zijn. Sommige kinderen vinden het moeilijk om hun eigen doelen te stellen. Ze worden nu gedwongen om hier zelf over na te denken en bewust er mee bezig te zijn."