Afbeelding
Foto:

Vitaal ID Starter van het Kwartaal

Vitaal ID Starter van het Kwartaal

De eerste starter van het Kwartaal in 2016 is Loes Heldens praktijk manuele therapie Vitaal ID. De gemeente Venray, Rabobank Horst Venray en het Venrays Ondernemers Platform zijn de initiatiefnemers die met deze wedstrijd de startende ondernemer een steuntje in de rug geven. Bovendien dingt de winnaar ook mee naar een prijs van 1.000 euro voor de Starter van het Jaar 2016.

Loes is na ruim acht jaar werken bij een reguliere fysiotherapie praktijk voor zichzelf begonnen. Door persoonlijke ervaringen richtte ze zich steeds meer op pijn en beperkingen met een grote impact op de kwaliteit van leven. Hoe complexer en hoe langduriger de klachten, hoe interessanter zij ze vindt. Een brede samenwerking met collega's uit verschillende disciplines maakt dat cliƫnten aanzienlijk sneller herstellen.

Vitaal ID en re-integratie

Door niet meer gebonden te willen zijn aan de regels van een zorgverzekeraar en haar geloof dat zorg beter en effectiever kan, heeft zij in februari haar eigen praktijk voor manuele therapie Vitaal ID in Oostrum geopend. Daarnaast is ze bezig om deze zomer met twee collega's een re-integratiebureau op te zetten. Hier wordt haar zorg gecombineerd met psychosociale coaching en een arbodienstverlener. Kwaliteit, maatwerk, regio gebonden en korte lijnen met de werkgever zijn speerpunten van haar toekomstige re-integratiebureau.

Eerste starter 2016

"De eerste starter van 2016 is nu bekend, Loes is zeker ook een goede kandidaat voor Starter van het Jaar 2016", denkt wethouder Loonen. "Vooral haar specialisatie, kijk op de veranderde zorg en het menselijke aspect in haar werk onderscheiden haar".

Ook meedoen?

Startende ondernemers uit Venray en Horst kunnen zich aanmelden als Starter van het Kwartaal en dingen dan mee naar de prijs van Starter van het Jaar. Meer informatie staat op www.venray.nl/ondernemers

Informatiemiddag uiterwaarden Maas

Rivieren krijgen vaker te maken met hoogwater. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden van de rivier is daarom belangrijk voor de hoogwaterveiligheid. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat (RWS) project Stoomlijn opgezet. Op maandag 9 mei houdt RWS een informatiemiddag over de plannen van dit programma voor de uiterwaarden van de Maas in Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum. U bent van harte welkom tussen 13.00 en 16.00 uur in het gemeentehuis. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Tijdens deze inloopochtend informeert RWS u over het project Stroomlijn Onbedijkte Maas en kunt u vragen stellen aan medewerkers van RWS en/of de aannemer. U kunt op tekeningen zien hoe de uiterwaarden van de Maas er straks uitzien in uw omgeving.

Project Stroomlijn

Het regent vaker en harder. Hierdoor krijgen rivieren vaker te maken met hoogwater. Bij hoogwater stroomt het water ook door de uiterwaarden. Begroeiing van de uiterwaarden kan de doorstroming van het water belemmeren. Als het water niet goed doorstroomt, stijgt het waterpeil en neemt het risico op overstromingen toe.

RWS heeft onderzocht op welke plekken het water bij hoogwater goed door de uiterwaarden stroomt (de stroombaan) en waar begroeiing de doorstroming het belemmert. RWS wil zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier verwijderen. In de tweede helft van het jaar vinden daarom kapwerkzaamheden plaats.

Vergunningen

De vergunningsaanvragen voor de uiterwaard Blitterswijck liggen naar verwachting van 11 april tot en met 21 mei ter inzage. Alle bijbehorende stukken kunt u inzien via de website www.coordinatiestroomlijn.nl en bij de gemeente. Op genoemde website leest u ook hoe u bezwaar aan kunt tekenen[BG1] . Voor de uiterwaarden Geijsteren en Wanssum zijn geen vergunningen aangevraagd omdat in deze uiterwaarden geen vegetatie wordt verwijderd.

Meer informatie

Via de websites www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn en www.stroomlijnmaas.nl vindt u meer informatie over het project en de werkzaamheden. U kunt zich via www.rws.nl/abonneren ook abonneren op de nieuwsbrief van het Programma Stroomlijn.