Nieuw dorpsplein Leunen

Leunen | Komend najaar start de herinrichting van het dorpsplein in Leunen. Na de sloop van het voormalige gemeenschapshuis De Brink kan met de werkzaamheden worden begonnen. Er ontstaat een plein van 3.000 vierkante meter met een open verbinding naar de Albionstraat.

Door Henk Willemssen

De opknapbeurt van het dorpsplein is een langgekoesterde wens. Medio 2015 is een werkgroep aan de slag gegaan met het projectplan om het plein groener en fraaier in te richten. De renovatie kost 125.000 euro. Als de ruimtes rondom het plein worden meegenomen, dan loopt het bedrag op tot 215.000 euro. Het plein naast de kerk doet nu vooral dienst als parkeerplaats. Door de uitbreiding van basisschool De Meent, met kinderen uit de dorpen Heide en Veulen, zijn de vijftig parkeervakken op doordeweekse dagen al snel bezet. Ook als er activiteiten zijn in mfc De Baank, is het plein al gauw te krap.

De bestrating en riolering verkeren in een slechte staat en zijn dringend aan vervanging toe. Het plein, evenals het perceel van gemeenschapshuis De Brink, is eigendom van de gemeente Venray. Naast het vervangen van de bestrating, riolering en afwatering wordt het aantal parkeerplaatsen flink uitgebreid. Er komt nieuwe verlichting en aanplant van bomen en groen. De zijde van de Albionstraat wordt ingericht als verblijfs- en recreatieruimte.

De kosten komen voor rekening van de dorpsgemeenschap. De stichting mfc Leunen betaalt de sloop van De Brink en de aanleg van het nieuwe plein. Afhankelijk van het beschikbare geld worden de aangrenzende gebieden (Kapelweg, bij de kerk, school en gebouw De Schakel) meegenomen. De renovatie bestrijkt dan 4200 vierkante meter. Voor achterstallig onderhoud aan de riolering en waterafvoer wordt een beroep gedaan op de gemeente Venray. De dorpsraad heeft al 35.000 euro opzij gelegd vanuit het dorpsontwikkelingsplan. Door het inzetten van vrijwilligers bij de sloop en de groeninrichting, sponsoring en acties hoopt het dorp de financiering rond te krijgen. De planning is dat op 20 december het vernieuwde plein wordt geopend.

Dinsdag werd in het Peel en Maas Journaal aandacht besteed aan de herinrichting van het plein. Deze uitzending terugkijken kan via de website en/of de Facebookpagina van Peel en Maas.