Afbeelding
Foto: ron koenen

Biografie Peter Relingh (1667-1728)

Venray | De uit de Hofstraat afkomstige Peter of Pedro Relingh bracht een groot deel van zijn leven door als beeldhouwer in de Spaanse stad Sancúlar de Barrameda.

Het is een van die Venraynaren die buiten Venray bekender zijn dan in eigen geboortedorp. Venray heeft vanaf de vroege middeleeuwen veel gespecialiseerde houtbewerkers gekend. Jan Werckens was zijn voorganger als beeldhouwer en schrijnwerker in Brabant en Limburg.

Hij was een renaissancemeester, terwijl Peter Relinghs zich heeft gespecialiseerd in de Spaanse barok. Peters werken zijn nog altijd te bewonderen te Sanlúcar in de provincie Cadiz in Andalusië. Peter werd in Venray geboren en gedoopt in de St. Petrus' Bandenkerk.

Dit is in het doopboek terug te vinden. Zijn vader was barbier en dus ook een soort chirurgijn. Mogelijk ging Peter naar de Latijnse school, want de eerste rector Gosewinus Coninx, was familie van hem.

Peter wilde in ieder geval zijn vader niet opvolgen en koos het vak van schrijnmaker - beeldhouwer. De tradities in Venray waren voor Peter een belangrijke inspiratiebron. Door de ontwikkelingen op politiek gebied was er minder markt voor zijn vakgebied. Immers direct buiten Venray werden katholieke kerken opgeheven. Peter vertrok naar Londen. Na de grote brand van 1664 / 1665, waarbij 80 % van Londen in de as werd gelegd, was daar veel werk. Na een volgende politieke omwenteling werden kunstenaars van niet-Engelse afkomst werkloos.

De katholieke aartsbisschop van Westmister in Londen onderhield van oudsher nauwe banden met de Iers-Engelse gemeenschap in het Zuid-Spaanse Sancúlar.

Via deze relaties is Peter daar vermoedelijk terecht gekomen. Eenmaal gevestigd in Sancúlar heeft Peter zijn naam veranderd in Pedro. Hij kreeg kennis aan een Spaans meisje, Isabel Maria de Melo genaamd.

Zij trouwden op 23 april 1696.
Hij integreerde in de gemeenschap. Zo stond hij bijvoorbeeld ingeschreven in het statutenboek van de broederschappen van 'Jezus van de beproefden' en van 'Maria van de troostelozen' in de kerk van San Lorenzo in Cadiz.

Pedro werd een bekende zogenaamde Vlaamse beeldsnijder en kreeg grote opdrachten. Zo werd een altaar van hem opgeleverd in de San Georgekerk op 23 oktober 1703, dit altaar kostte 5000 zilveren munten. Zijn kunstwerken waren tweeledig met fel realistische stijl en een mild Italiaans overladen barokstijl.

In deze streek zijn nog vele retabels en losse beelden te zien, vaak helaas in gesloten kerken of kapellen. Soms worden beelden in de vorm van pasos van hem nog rondgedragen in processies, zoals in de goede week in Cadiz.

Pedro Relingh werd op 10 september 1728 plotseling onwel bij de deur van zijn woning en is vrijwel direct daarna gestorven. In het begraafboek van de kerk staat dat hij op 8 september nog in staat was zijn testament op te maken. Blijkbaar voelde hij zich al lange tijd niet goed.

Zijn vrouw overleefde hem vijf jaar, zij stierf in november 1733.

Waarschijnlijk waren zij kinderloos gebleven. Pedro werd in de crypte van de kerk van 'Sante Maria de la O' bijgezet, dezelfde kerk waarin ze trouwden.

Jan Manders, 2015

Foto: altaarstuk in de kerk van San Jorge te Sanlúcar van Peter Reling.