Volksuniversiteit stopt na 40 jaar

VENRAY | Volksuniversiteit Venray houdt na bijna 40 jaar op te bestaan. Bezuinigingen door gemeenten en een teruglopend aantal cursisten zijn de oorzaken. Het bestuur spreekt van 'een pijnlijk maar helaas onvermijdelijk besluit.'

Door subsidiegelden van gemeenten uit de kop van Noord-Limburg kon de cursusprijs altijd laag worden gehouden.

Vanaf 2006 kreeg de Volksuniversiteit het lastiger omdat steeds meer subsidies wegvielen. Bovendien liep het aantal cursisten sterk terug. Om financieel te overleven moesten vanaf 2011 de reserves worden aangesproken.

De Volksuniversiteit, gevestigd in De Clockert aan de Bergweg, heeft geprobeerd het roer om te gooien met nieuwe activiteiten. Zoals maatschappelijke projecten, inschakelen vrijwilligers of aansluiting zoeken bij andere organisatie. Het heeft onvoldoende nieuw toekomstperspectief opgeleverd.

Het bestuur heeft daarom besloten de deuren te sluiten. Het lopende cursusjaar en het voorjaarsprogramma 2016 worden nog afgewerkt. Per 1 juli 2016 valt het doek.

De gemeente Venray wil bekijken of onderdelen van de activiteiten ondergebracht kunnen worden bij andere organisaties in de regio.


'Laat je niet overvallen'

Venray | Elke overval of winkeldiefstal is er één teveel, zeker omdat criminelen vandaag de dag het gebruik van geweld niet schuwen. Ook krijgen winkeliers steeds vaker te maken met afpersing.

Door Ron Koenen

Om ondernemers en hun medewerkers te leren wat zij zelf kunnen doen om het risico op (winkel)criminaliteit te verkleinen, organiseerde de gemeente Venray, samen met de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de gratis preventiebijeenkomst 'Laat je niet overvallen'.

Een overval, afpersing, winkeldiefstal, geweld en agressie hebben een grote impact op de ondernemers en medewerkers die het overkomt. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Preventieve maatregelen helpen om dergelijke situaties te voorkomen. Denk aan organisatorische maatregelen, zoals gezamenlijk openen en sluiten, duidelijke huisregels, een overzichtelijke winkelinrichting, tassencontrole en het stimuleren van pinbetalingen. Technische en bouwkundige maatregelen, zoals camera's of een afroombox zijn daarbij een hulpmiddel. Al deze aspecten kwamen aan bod tijdens de preventiebijeenkomst in het gemeentehuis.

Tijdens twee workshops leerden de deelnemers alles over overvalpreventie en wat te doen als het toch gebeurt. Ook kregen zij informatie over hoe om te gaan met winkeldiefstal en agressie. Daarnaast was er gelegenheid om vragen te stellen aan de gemeente, de politie en het CCV.

Burgemeester Hans Gilissen vindt het belangrijk dat burgers ook zelf alert blijven. "Vertrouw niet alleen op technische hulpmiddelen als een alarm. Kijk hoe stokstaartjes leven. Die doen niks anders dan opletten. Met z'n allen, de hele dag. Als er dan een leeuw in de buurt komt, geven ze elkaar een seintje en zijn ze 'roef'... weg! Dat zijn wij mensen misschien wel verleerd. Samen sta je sterker dan alleen. Zeker in een tijd dat het gedrag van mensen niet altijd even voorbeeldig is. Ook winkeliers hebben helaas te maken met agressie, afpersing, diefstallen en overvallen. Maar dat risico kun je, soms met wat kleine tips, verkleinen."

Volgens wijkagent Frans Coumans van Venray-centrum is het aantal overvallen in Venray de laatste jaren gedaald, het aantal winkeldiefstallen licht gestegen en zakkenrollerij afgenomen. "Maar het gaat om de impact van deze delicten op de maatschappij. Een overval of winkeldiefstal, zeker als die op een erg agressieve manier gebeurt, heeft een grote invloed op het veiligheidsgevoel van mensen."

Sommige ondernemers maakten het in de praktijk mee. Zoals Theo Cornelissen, filiaalmanager van BCC. "Een man zette een pistool op mijn hoofd. Ik heb hem de winkel uitgewerkt, maar zou dat mijn personeel nooit adviseren. Nee, ik heb er geen nacht minder om geslapen, maar op andere mensen heeft het wel een erg grote impact gehad. Tegen mijn personeel zeg ik ook altijd: maak de lade open, geef ze het geld mee. Denk eerst aan je eigen veiligheid. Ik heb juist het tegenovergestelde gedaan, maar dat had ik nooit moeten doen. Het risico dat je neemt, is enorm, want je weet nooit hoe een overvaller reageert. De tips die ik vanavond hoor, ga ik morgen zeker met mijn eigen personeel bespreken."

Wim van den Heuvel, winkelmanager van Etos Venray, is met een groot aantal personeelsleden van de partij. Hij vindt het belangrijk dat ze de bijeenkomst bijwonen. "We kregen hiervoor een uitnodiging van de gemeente. Ik zie het min of meer als een training voor het personeel. Hoe ga je om met bepaalde personen in je winkel? Hoe je moet je reageren en wat moet je vooral niet doen? Dat zal niet altijd via een draaiboek gaan, maar je steekt er natuurlijk altijd iets van op." Dat vindt ook Theo Klabbers van Foto Dom Melskens. "Voorkomen is beter dan blussen. Eigenlijk zouden alle winkeliers hier moeten zijn, want het is voor erg belangrijk om tips en tools uit de praktijk te krijgen om je eigen winkel veiliger te maken en ellende in de toekomst te voorkomen. Niet alleen voor jezelf en je personeel, maar ook voor de consument."