Logo peelenmaasvenray.nl

Erkenning van VGN voor meting tevredenheid cliënten Dichterbij

  Zakelijk

Zorgorganisatie Dichterbij heeft met een innovatieve meting van de tevredenheid van cliënten met een verstandelijke beperking een plek verworven in de waaier van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Die waaier is een van de drie pijlers waarop het kwaliteitskader van de gehandicaptenzorg is gebaseerd. Dat kwaliteitskader maakt kwaliteit van dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap inzichtelijk. Ben ik tevreden? (BIT) is het kwaliteitsinstrument waarmee Dichterbij begeleiders een handvat biedt om met systematische, open vragen structureel de dialoog aan te gaan met cliënten over wat ze vinden van hun leven en de ondersteuning die ze krijgen. In die dialoog kan de cliënt zijn verhaal vertellen. Niet de mening of het oordeel van de begeleider staat daarbij centraal, maar de ervaring van de cliënt. De cliënt geeft daarbij aan wat hij anders zou willen. Dat kunnen bijvoorbeeld wijzigingen in de woon- of werksituatie zijn. Voor de metingen van de tevredenheid van cliënten worden gesprekken gevoerd op maat van de cliënt. Basis van het dialooggesprek vormen de acht domeinen van prof. dr. R. Schalock, die gezamenlijk een beeld geven van de kwaliteit van bestaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sociale relaties, persoonlijk-, emotioneel-, fysiek- en materieel welbevinden en rechten. Dichterbij heeft Ben ik tevreden? ontwikkeld in samenwerking met dr. Martha van Biene, lector van de Hogeschool Nijmegen en Arnhem. Zij is gepromoveerd op het leerconcept Leren door doen waar Ben ik tevreden onderdeel van uitmaakt. Het instrument is vanaf vorig jaar al enkele duizenden keren toegepast en heeft tot een groot aantal acties geleid die cliënten zelf, samen met hun netwerk, of met begeleiding van Dichterbij hebben uitgevoerd. Met het nieuwe instrument is het mogelijk ook de tevredenheid van cliënten en daarmee ook de kwaliteit van zorg op grotere schaal te meten; op het niveau van een woning of dagbestedingslocatie, een zorgregio tot complete zorgorganisaties. Gerard Kersten, directeur regio Noord van Dichterbij: ,,Cliënten nemen ons terecht de maat. Ben ik tevreden? geeft ons en de cliënten het antwoord op de vraag of we ook de goede dingen doen die van ons verwacht worden in een permanente dialoog. Kersten benadrukt dat al veel andere zorgorganisaties belangstelling hebben getoond voor het instrument Ben ik tevreden?  ,,Cliëntervaringen zijn steeds belangrijker. De vastlegging daarvan was in het verleden vaak complex en incidenteel en werd bepaald door de begeleider. Nu is het de cliënt die de koers bepaalt in gesprekken die gewoon deel uitmaken van de dagelijkse begeleiding. We zijn dan ook trots dat we deel uitmaken van de waaier, die feitelijk de standaard voor het meten van zorgkwaliteit vormt. Het past ook prima in onze organisatieontwikkeling waarmee we op weg zijn naar onderscheidende, keigoede zorg. Voor de vermelding op de waaier van VGN hadden zich 41 organisaties aangemeld. Een commissie van deskundigen kwam tot de conclusie dat op dit moment zes instrumenten aan de kwaliteitscriteria van de VGN-waaier voldoen, waaronder die van Dichterbij.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten