Afbeelding

Initiatievenloket Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum van start

Wanssum

Bedrijven die nu of in de toekomst (uitbreidings-)plannen hebben in het stroomvoerend of bergend winterbed van de Maas (zie afbeelding, kunnen hun initiatieven van 1 februari tot en met 15 mei 2013 indienen bij het digitale initiatievenloket van projectbureau Ooijen-Wanssum. Daar wordt bekeken of de plannen kunnen worden meegenomen in de gebiedsontwikkeling, zodat ze op voorhand al voldoen aan de eisen van de Waterwet. Zo ontstaat weer ruimte voor economische ontwikkeling in een gebied dat jarenlang op slot heeft gezeten. Het initiatievenloket, dat bereikbaar is via www.ooijen-wanssum.nl, wordt op vrijdag 1 februari geopend door gedeputeerde Patrick van der Broeck. Sinds de hoogwaters van 1993 en 1995 is het gebied tussen Ooijen en Wanssum juridisch beschermd als winterbed van de Maas. Door de geldende regels is het nagenoeg onmogelijk om in dat beschermde gebied bestaande bedrijven uit te breiden of nieuwe plannen van de grond te krijgen. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum zorgt nu op unieke wijze voor een doorbraak. Door een bijzondere samenwerking tussen alle overheden worden de komende jaren aanzienlijke rivierverruimende maatregelen genomen. De Maas krijgt hierdoor zoveel ruimte dat er weer mogelijkheden ontstaan om in het winterbed van de rivier te bouwen. Het initiatievenloket is bedoeld om inzicht te krijgen in de plannen die bedrijven nu of in de toekomst in dit gebied hebben. Het biedt toekomstige initiatieven daarbij alvast de mogelijkheid om aan de eisen van de Waterwet te voldoen. Voor ver uitgewerkte initiatieven bestaat onder voorwaarden bovendien de mogelijkheid om een bestemmingswijziging aan te vragen. Het initiatievenloket is een digitaal loket dat via www.ooijen-wanssum.nl te bereiken is. Via een kort vragenmenu wordt snel duidelijk of en hoe een initiatief meegenomen kan worden in de huidige planuitwerking. Als het om een bestemmingswijziging gaat volgt er een uitnodiging voor een intakegesprek op het projectbureau in Meerlo waarin de kansen voor het initiatief nader worden besproken. De gebruikelijke gemeentelijke procedures ten aanzien van bouwvergunningen blijven ook na behandeling door het initiatievenloket van kracht. Het initiatievenloket is een tijdelijk loket. Initiatiefnemers hebben tot en met woensdag 15 mei 2013 de mogelijkheid om hun initiatieven aan te melden. Voor vragen over het initiatievenloket is het projectbureau bereikbaar per mail: info@ooijen-wanssum.nl en telefonisch op 0478-853888 (van maandag tot en met donderdag, tijdens kantooruren).

Uit de krant