Afbeelding
Foto: Shelly Boom

Brandweerkazerne Venray volwaardige centrumpost

Venray

De brandweerkazerne Venray moet kunnen uitgroeien tot een volwaardige centrumpost. Daartoe wil het college van B&W een perceel grond aankopen naast de huidige brandweerkazerne.

De gemeenteraad besluit op 14 december over het plan. “Om te kunnen voldoen aan de eisen van een volwaardige centrumpost, is een verbouwing en uitbreiding van de huidige brandweerkazerne noodzakelijk”, laat wethouder Jan Jenneskens weten. “Op deze manier dragen wij ons steentje bij om de huisvesting van de brandweer in Venray toekomstbestendig te maken.” Om uitvoering te geven aan de repressieve zorg en het adequaat bestrijden van incidenten, kent de brandweerorganisatie in de regio basisposten, robuuste posten en centrumposten.

Venray is een centrumpost, net als Weert, Roermond en Venlo. De eisen voor een volwaardige centrumpost, zoals capaciteit werkplaats, oefen- en opleidingslocaties en kantoorruimtes, maar ook de eisen rondom arbeidshygiëne maken de verbouwing en uitbreiding noodzakelijk. Deze verbouwing en uitbreiding aan de Acaciastraat wordt gerealiseerd door de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Als de gemeenteraad instemt en de veiligheidsregio de uitbreiding heeft gerealiseerd, kan ook de ambulancezorg gehuisvest blijven op het perceel van de kazerne. De gemeente Venray gaat samen met de huidige huurder van het aan te kopen perceel op zoek naar een voor hen geschikte nieuwe locatie in Venray.

Uit de krant