Venray verbetert schoolgebouwen

Venray

Venray gaat de komende jaren investeren in de kwaliteit van schoolgebouwen voor het primair onderwijs. In veel gebouwen wordt groot onderhoud uitgevoerd en in alle scholen wordt het binnenklimaat verbeterd.

De scholen in Veltum worden ingrijpend verbouwd om de Talentencampus te realiseren. De gebouwen van de voormalige basisscholen De Landweert en De Vlaswei worden verbouwd, want op die locatie zit nu De Klimboom en in het gebouw van De Landweert komt de Montessorischool. De werkzaamheden voor de Talentencampus en de scholen in Landweert worden in 2016/2017 uitgevoerd. Alle andere werkzaamheden worden vóór 2020 uitgevoerd. Op verzoek van de gemeenteraad zijn alle gemeentelijke budgetten en verbeterplannen voor onderwijshuisvesting in beeld gebracht. Dit overzicht bespreekt de raad in november dit jaar. De diverse budgetten werden in voorgaande jaren al door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

Door de gevolgen van de krimp ontstond er leegstand in schoolgebouwen. De afgelopen tijd zijn ook meerdere scholen gesloten of samengevoegd. Sinds 1 januari 2015 zijn scholen verantwoordelijk voor het totale onderhoud aan schoolgebouwen.

Uit de krant