Afbeelding

D66: begroting moet duidelijker

Venray

Nieuwkomer D66 vindt dat de presentatie van de gemeentelijke begroting veel beter en duidelijker kan. Volgens de democraten is de huidige opzet ondoorzichtig. 'Daardoor kan de gemeenteraad onvoldoende controleren, meent Daan Janssen. D66 vindt dat het niet transparant is waar het geld naartoe gaat en waar het geld vandaan komt. 'Wat zijn de verbanden en wat zijn de knoppen waaraan wij kunnen draaien?, vraagt fractieleider Janssen zich af. D66 heeft het probleem al eerder aangekaart bij andere raadsleden. De uitkomst was niet hoopgevend. 'Het omgooien van de begrotingsopzet zal een proces van de lange adem zijn, verwacht hij. Tevens is D66 niet zo te spreken over de voortgangsrapportages van de grote projecten. Onlangs in de commissievergadering uitte Remy Aarts al flinke kritiek op de rapportages die in zijn ogen niet voldoen. In het verleden hebben ook andere partijen hun ongenoegen vaker geuit. Dit leidde niet tot wezenlijke veranderingen. 'Raad en commissies moeten tijdig en adequaat worden geïnformeerd over de voortgang van belangrijke dossiers, stelt Daan Janssen. 'De intenties zijn goed, maar de informatie is niet optimaal toegankelijk en wordt niet op hoofdlijnen gepresenteerd. Dit veroorzaakt volgens D66 onnodige achterdocht, detailvragen en verrassingen achteraf.

Uit de krant