Arbeidsmigranten leren Nederlandse taal

Venray

De samenwerkende gemeenten in Noord-Limburg starten dit jaar nog een project om Poolse arbeidsmigranten de Nederlandse taal te leren. Bovendien worden ze meer betrokken bij de autochtone inwoners door het vormen van koppels en het organiseren van bijeenkomsten. Het project bestaat uit verschillende onderdelen van kennismaking tot coaching en scholing. 'Mede door subsidies vanuit de provincie Limburg en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het mogelijk om een totaalaanpak rondom integratie en taal samen te stellen, aldus Roland van Kessel, die verantwoordelijk is voor het regionale project. 'We richten ons hierbij op arbeidsmigranten die voor korte of langere tijd hier verblijven én op de inwoners van onze regio. In totaal kunnen er 145 deelnemers meedoen aan dit project dat uit vier onderdelen bestaat.

Uit de krant