Venrayse bodes hebben weer bodebus

  Venray

Burgemeester Hans Gilissen overhandigt op zaterdag 19 april 2014 tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Bodekring Limburg in Venray een zilveren bodebus aan Henk Verhoeven, bode bij de gemeente Venray. Met de overhandiging lost de burgemeester een belofte in en herstelt hij een oude traditie in ere. De bodebus is gemaakt door de Venrayse edelsmid Pieter Mooren. De bodebus was in vroeger tijden een onderscheidingsteken, dat gedragen werd door bodes in dienst van overheidsinstellingen, zoals gemeenten. Bodes, die geschreven berichten moesten overbrengen, droegen deze in een bus aan hun gordel. Aan de bus was een schildje bevestigd waarop het wapen stond van de instantie die de bode vertegenwoordigde. De drager van de bodebus had bepaalde privileges, zoals gratis vervoer per postkoets. Op 23 april 2013 vond de opening plaats van het verbouwde gemeentehuis van Venray. Burgemeester Hans Gilissen beloofde bij deze gelegenheid de traditie van de bodebus te herstellen. Voortaan is de dienstdoende hoofdbode bij officiële gebeurtenissen herkenbaar aan een zilveren bodebus op zijn kostuum. Uit de ontwerpen van een aantal edelsmeden uit Venray en omgeving koos de gemeente het ontwerp van de Venrayse edelsmid Pieter Mooren. Zijn ontwerp is een zilveren speld in de vorm van een gestileerde bijenkorf, die prominent voorkomt in het Venrayse gemeentewapen en herinnert aan de bijenteelt in de Peel. De bijtjes (symbool voor de wijken en dorpen van Venray) vliegen na gedane arbeid terug naar de korf. Een inscriptie luidt: Ubi mel ibi apes. Letterlijk betekent dit: waar honing is, zijn de bijen. In overdrachtelijke zin staat dit voor 'wie goed doet, goed ontmoet'. Het resultaat getuigt van groot vakmanschap en betrokkenheid bij de opdracht. De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Limburgse bodekring. Bij de kring zijn ongeveer 75 bodes aangesloten, die elkaar ontmoeten en informatie  over hun vak uitwisselen. Het ambt van bode is dus wel al oud, maar is met zijn tijd meegegaan. Het vak gemeentebode is heden ten dage zeer uitgebreid. Bodes schenken niet alleen een kopje koffie tijdens een vergadering en bij bezoek, maar zijn gastheer, repromedewerker, vraagbaak, inkoper en nog veel meer. Het vak van bode is anno 2014 veelzijdig en uitdagend.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten