Archeologische werkgroep zoekt gestolen computer

Venray

De Archeologische Werkgroep Venray is naarstig op zoek naar een computer waarop belangrijke informatie over de archeologie van Venray, zoals opgravingen en andere onderzoeken, is opgeslagen. Deze computer is vorige week gestolen uit de werkruimte van de werkgroep op het St. Annaterrein. De dieven kwamen via het hoofdgebouw binnen en forceerden enkele deuren om toegang te krijgen tot de werkruimte. Bij de inbraak werden ook een scanner, radiator en archiefmappen gestolen. De scanner en archiefmappen zijn deze week in het St. Annabos op het St. Annaterrein teruggevonden, in een tas van Albert Heijn en EMTÉ. Ook de radiator is nog spoorloos. Omdat er geen back-up is gemaakt, is het voor de werkgroep, die bij de politie aangifte van de diefstal heeft gedaan, erg belangrijk dat de computer terugkomt. Tips zijn welkom bij de politie via telefoon 0900-8844 of de archeologische werkgroep via telefoon 0478-510876.

Uit de krant