Rioolheffing in Venray valt lager uit

  Venray

De rioolheffing voor de Venrayse burger valt in 2014 lager uit dan eerder aangekondigd. De rioolheffing kost komend jaar geen 237,65 euro maar 230,56 euro. De rioolheffing kan omlaag omdat de gemeente het riool goedkoper kan onderhouden dankzij nieuwe renovatiemethoden en doordat de bestaande rioolbuizen langer meegaan dan was voorzien. Wethouder Busser is tevreden met deze ontwikkeling in de huidige tijden. 'Dit jaar betalen de Venrayse huishoudens  225,13 euro aan rioolheffing.  Volgens het oude beleidsplan zou dit tarief met 12,52 euro omhoog moeten. Die stijging blijft voor komend jaar beperkt tot 5,43 euro. Dat is mooi meegenomen natuurlijk, weet de wethouder, maar het aardige is dat die voordelen komende jaren nog oplopen. 'Omdat we goedkoper uit zijn, hoeven we in het nieuwe rioleringsplan alleen nog rekening te houden met de inflatiecorrectie. Daardoor stijgen de tarieven ook komende jaren veel minder hard dan in het oude plan. Dat scheelt de burger op termijn tientallen euro's per jaar, legt Busser uit. Het nieuwe, lagere tarief staat in het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan (GRP) dat het college van B en W via de raadcommissie beheer wil voorleggen aan de gemeenteraad. Ook met dit lagere tarief kan de gemeente maatregelen blijven nemen tegen de hevigere buien die door de klimaatsverandering plaatsvinden. Hiervoor trekt het college de komende decennia  10 euro miljoen uit. Dit bedrag wordt tussen nu en 2050 gebruikt om jaarlijks de grootste knelpunten in de gemeente aan te pakken. Als het aan het college ligt, wordt de subsidie voor het afkoppelen van regenwater bij particulieren nieuw leven ingeblazen. De al eerder ingezette koers om zo veel mogelijk regenwater niet meer naar het vuilwaterriool te brengen, wordt doorgezet. Ook blijft de inspanning voor het reduceren van vuilwateroverstorten naar het oppervlaktewater onverminderd doorgaan. Hierdoor hoopt de gemeente voor het stroomgebied van de Loobeek al in 2015 te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water. De rest van de gemeente volgt dan uiterlijk 2027.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten