Sloop Vincentiushuis start volgende week

Venray

Komende week wordt gestart met de sloop van het Vincentiushuis aan de Heuvelstraat. De sloopwerkzaamheden duren tot de week voor Kerstmis. Alle gebouwen, ook de sportzaal, op het terrein van Vincent van Gogh moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwbouw. Het oudste deel van het Vincentiushuis stamt uit 1935. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van ouderenzorg. De kamers zijn te klein en er is geen uitloop naar buiten. Dinsdagavond werden zo'n honderd buurtbewoners in de Witte Hoeve bijgepraat over de nieuwbouwplannen op het terrein. Al tien jaar geleden waren er de eerste plannen voor groepswoningen. In 2010 vond er een presentatie plaats voor de buurt. Er was toen sprake van 225 bewoners op het terrein. Inmiddels zijn die bouwplannen alweer achterhaald en bijgesteld. In het nieuwe plan komen er twaalf groepshuizen. In iedere woning is plaats voor zeven cliënten. In totaal gaat het om 84 oudere bewoners. Zeventig dementerende ouderen verhuizen straks van Beukenrode naar de nieuwe locatie. De andere veertien plaatsen worden ingenomen door oudere psychiatrische patiënten van Vincent van Gogh. In Peel en Maas een verslag van de bijeenkomst.  

Uit de krant