'Zorg ouderen steeds meer onder druk'

  Venray

De Venrayse Seniorenraad verwacht dat de zorg voor ouderen steeds meer onder druk komt te staan. Het onlangs gesloten landelijke regeerakkoord van VVD-PvdA belooft weinig goeds voor de toekomst. Ook de gemeente Venray krijgt te kampen met vergrijzing. Vooral in de dorpen zal het aantal ouderen de komende jaren flink toenemen. De Seniorenraad vindt daarom dat het college dringend een ouderennota moet opstellen. Daarom is er een brief gestuurd naar alles fracties in de gemeenteraad. De Seniorenraad is het dagelijks bestuur van alle ouderenverenigingen in de gemeente Venray, die samen 4600 leden tellen. Een gemeentelijk ouderenbeleid is volgens het bestuur des te meer nodig, doordat het Rijk steeds meer taken bij de gemeente gaat neerleggen. Duidelijk is dat er steeds vaker een beroep zal worden gedaan op de zelfredzaamheid van zorgbehoevende ouderen. De Seniorenraad wil weten hoe de gemeente in de toekomst omgaat met de zorg en het welzijn van ouderen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de mantelzorgers. Vooral nu de huishoudelijke hulp en dagbesteding steeds verder worden afgebouwd. De Seniorenraad vraagt aandacht voor de vereenzaming, en het voorkomen ervan, en pleit voor een dagopvang voor licht dementerenden. Om ouderen langer thuis te laten wonen, moeten nog meer woningen worden opgeplust zodat ze levensloopbestendig zijn. Al deze onderwerpen zouden een plek moeten krijgen in de ouderennota.  

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten