Politiek verdeeld over toezicht circuit De Peel

Venray

Tegen het bestemmingsplan van het nieuwe racecircuit De Peel zijn 64 bezwaarschriften ingediend. Niet alleen uit de gemeente Venray, maar ook van ver daarbuiten tot in het Belgische Dilsen-Stokkem toe. Dinsdagavond in de commissie Ruimte waren de fracties verdeeld. Er was enerzijds opluchting dat er een einde komt aan de jarenlange juridische strijd nu het circuit eindelijk legaal kan worden. Door Henk Willemssen Maar de oppositiepartijen PP2 en SP waren er niet gerust op. Ze vrezen dat na het geldig worden van het bestemmingsplan, de 'ellende' weer van vooraf aan begint. Ze werden in hun vermoedens versterkt door de woorden van wethouder Lucien Peeters (CDA). PP2 en SP drongen er juist op aan om streng te blijven controleren op geluidsoverlast en het juiste gebruik van het circuit. In het bestemmingsplan is precies vastgelegd hoeveel uur het circuit voor welke activiteit gebruikt mag worden. 'Geluidsoverlast en het gebruik zijn de twee heikele punten, waartegen de meeste mensen bezwaar hebben gemaakt, zei Elianne Sweelssen (SP). 'De rechter heeft hen geregeld in het gelijk gesteld. Als de omwonenden zich niet zo verweerd hadden, dan waren ze nu de klos geweest met een circuit met veel meer herrie. Joop van de Laar (PP2) vond dat de gemeente het meten van de geluidseffecten niet mocht overlaten aan eigenaar Harry Maessen. 'Het is net als een slager die zijn eigen vlees keurt. De gemeente moet toezien op de geluidsmetingen en dat het aantal raceactiviteiten niet wordt overschreden. Lucien Peeters reageerde dat hij dat niet van plan is. 'Wij gaan er niet dagelijks controleren. Daar hebben we de capaciteit niet voor. Het zal steekproefsgewijs gebeuren. De wethouder ging er welhaast blindelings van uit dat Maessen zich aan de afspraken houdt. 'Want hij heeft alle belang bij draagvlak in de omgeving. Elianne Sweelssen zag de bui al hangen. 'Er zal dus weinig controle plaatsvinden. Ik voorzie weer een gebed zonder einde. De bewoners zullen opnieuw naar de rechter stappen. En het extra geluidsscherm, dat veel geld kost, zal er ook niet meer komen als de eigenaar alle vergunningen binnen heeft, vreesde het SP-raadslid. PP2 was het roerend met de SP eens. 'Er zijn niet voor niets zo veel bezwaarschriften ingediend, onderstreepte Van de Laar. CDA en VVD hekelden op hun beurt de kritische oppositie. Ton Teeuwen (CDA) wees erop dat er bezwaarmakers uit Den Bosch, Helmond, Eindhoven en Venlo komen. 'Het zijn er heel veel van buiten Venray. Ingeborg de Barbanson (VVD) ergerde zich aan de opstelling van de SP. 'De SP legt er weer zo'n negatieve sluier over. Er zijn bezwaarmakers uit België bij, maar de overlast geldt alleen voor mensen in de buurt. Harry Maessen heeft zich ook van zijn beste kant laten zien. Hij zal zich zeker aan de regels houden, verwachtte De Barbanson. Cees de Vocht (inVENtief) had met interesse alle bezwaarschriften gelezen. 'Het viel me op dat ze zo goed onderbouwd waren. Sommige mensen hebben zich er echt in vast gebeten. Volgens De Vocht had de grote weerstand tegen het nieuwe circuit voorkomen kunnen worden. 'Toen destijds het oude circuit gesloten moest worden, is veel te overhaast een besluit genomen. Er moest en zou snel een nieuw circuit komen. Door alle inspraak ligt er nu wel een beter plan. Ook De Vocht zette vraagtekens bij de controle van de geluidsmetingen. Ingeborg de Barbanson hoopte dat het verbeterde geluidsscherm er snel komt. 'Dat zou de oplossing zijn. Het heeft al allemaal veel te lang geduurd. De omwonenden zullen dan hun verzet staken. Theo Mulders (Samenwerking) wees erop dat vrijwel alle bezwaren ongegrond zijn verklaard. Voor Samenwerking hoeft de gemeente niet extra te controleren bij het circuit. 'Nee, want alles is vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeente moet net zo handhaven, als als bij andere zaken. Lucien Peeters vertelde dat er naast het formele traject ook informeel wordt gesproken tussen Maessen en de omwonenden. 'Er vindt informeel overleg plaats over het geluidsscherm. Maessen is bereid meer te doen dan eigenlijk nodig is. In de hoop dat dit het eindpunt is en dat de gang naar de Raad van State wordt voorkomen.

Uit de krant