Opnieuw verlies Grondbedrijf

Venray

Tegenvallende parkeerinkomsten, grote meevaller bij bijstand Het Grondbedrijf heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een verlies geleden van 622.000 euro. Omdat de risicoreserve al helemaal leeg is, komt het tekort ten laste van de algemene dienst van de gemeente Venray. Ook de parkeerinkomsten nemen af. Ondanks de daling van circa 5 procent, worden de parkeertarieven komend jaar niet extra verhoogd. Door Henk Willemssen De grootste teruggang (12 procent) is bij het straatparkeren. Op de pleinen valt de daling, van 2 procent, nog mee. Het gevolg is dat het parkeerbedrijf dit jaar op een negatief exploitatieresultaat afstevent van vier ton. Het verlies komt ten laste van de bestemmingsreserve, die met 3 miljoen euro nog goed gevuld is. Als de dalende lijn de komende jaren doorzet, dan zal in 2020 de reserve geslonken zijn naar 1 miljoen euro. Wethouder Ike Busser (Samenwerking) meldde maandag in de commissie Beheer dat hij binnenkort met een voorstel komt. 'We willen voorkomen dat de tarieven te veel gaan stijgen. Het is een landelijke trend dat inkomsten uit betaald parkeren dalen. De belangrijkste oorzaken zijn de economische crisis, de leegstand van winkels en de toename van internetverkopen De malaise op de woningmarkt speelt het Grondbedrijf nog steeds parten. Zo valt de verkoop van kavels in nieuwbouwwijk Brabander tegen. Ook wil het niet lukken met de verkoop van de laatste kavels op de bedrijventerreinen Smakterheide en Keizersveld. Op 1 juli is de nieuwe berekeningswijze van de bouwleges ingegaan. De nieuwe methode levert minder weerstand op bij de bouwaanvragers, zo blijkt uit de eerste ervaringen. De gemeente Venray heeft wel ´oud zeer´ moeten wegwerken. Een bedrag van 215.000 euro moet als oninbaar worden afgeboekt. Het grootste deel bestaat uit bouwleges waartegen bezwaar is gemaakt. Uit de bestuursrapportage, die afgelopen maandag aan de politiek werd gepresenteerd, blijkt dat er mee- en tegenvallers zijn in 2012. Zo moet er 177.000 euro extra in de pensionpot voor (voormalige) wethouders worden gestort. Uit een berekening bleek dat het opgebouwde pensioenbedrag 10 procent te laag was. De verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september hebben de gemeente 45.000 euro gekost. De grootste meevaller viel te noteren bij de WWB (bijstand). Uit de onlangs ontvangen afrekening van het Rijk blijkt dat Venray zeven ton meer krijgt dan verwacht. 'Nee, het heeft niets te maken met een mogelijke daling van het aantal bijstandontvangers, reageerde wethouder Twan Jansen. 'Deze meevaller heeft ons ook volkomen verrast. Het aardappelverwerkingsbedrijf Rixona in Oostrum heeft een eigen waterzuiveringsinstallatie in gebruik nomen. Dit betekent dat de gemeente voortaan jaarlijks 175.000 euro aan inkomsten uit rioolheffing misloopt. Dit verlies is enigszins gecompenseerd door de 'ontdekking' van een aantal adressen waarbij ten onrechte nog geen rioolheffing werd geheven. Dit kwam boven water bij de vergelijking met de adresgegevens van de WOZ. Het levert 100.000 euro extra per jaar op. Door de bezuinigingen op het groen- en wegenonderhoud krijgt de gemeente meer klachten binnen. Dat meldde maandag het hoofd van de afdeling Openbare Ruimte. 'Burgers zien meer scheuren en gaten in de wegen ontstaan. En de bomen en struiken worden minder vaak gesnoeid. Dat valt op, want de mensen waren gewend aan een hoger niveau van onderhoud. Uit de voorlopige tussenstand blijkt dat de gemeente het boekjaar 2012 afsluit met een overschot van 419.000 euro. Gemeentesecretaris Karel Joosten vond dat de politiek zich niet moest blindstaren op dit voordeel. 'Het is geen vetpot. Want tegelijkertijd teren we in op onze reserves, door tegenvallers bij het parkeren en het Grondbedrijf. We moeten dan ook behoedzaam aan het stuur blijven.

Uit de krant