Gezamenlijke energiestrategie Venray, Beesel en Venlo

  Venray

De gemeenten Venray, Beesel en Venlo gaan een gezamenlijke energiestrategie ontwikkelen. Deze gemeenten hebben de afgelopen jaren al samengewerkt in verschillende energieprojecten. Zij willen de ervaring die ze gezamenlijk op hebben gedaan gebruiken en de samenwerking op deze manier voortzetten en intensiveren. De gemeenten zien hun rol als een voortrekkersrol en willen zelf het goede voorbeeld geven. Ze willen de economische kansen die de klimaatuitdaging biedt laten zien aan hun inwoners en bedrijven. In augustus hebben wethouders Peeters (gemeente Venray), Jacobs (gemeente Beesel) en Teeuwen (gemeente Venlo) in een startbijeenkomst met elkaar afgesproken hoe zij de energiestrategie vorm gaan geven. Venray, Beesel en Venlo zijn zich ervan bewust dat de duurzaamheidopgave te groot is voor overheden alleen. Daarnaast moeten de gemeenten forse bezuinigingen doorvoeren in hun organisatie vanwege de lagere uitkeringen van de rijksoverheid. De nieuwe energiestrategie zal daarom in essentie draaien om het mobiliseren van maatschappelijk kapitaal. De drie gemeenten zijn ervan overtuigd dat ze hun beperkte middelen moeten inzetten op het aanspreken van burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en instellingen. Dat vraagt een andere rol van gemeenten. Het maatschappelijk veld heeft immers veel meer kracht dan de ambtelijke organisaties. In de gezamenlijke energiestrategie wordt ook een globaal programma voor de komende jaren opgenomen dat als afwegingskader kan dienen voor energieprojecten die de komende jaren mogelijk worden ontwikkeld. De komende maanden gaan de drie gemeenten aan de slag met het ontwikkelen van de nieuwe energiestrategie. Hiervoor wordt ook een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen, het waterschap, een energiemaatschappij etc. In de afgelopen vier jaar heeft het Venrayse beleidsplan 'Bron van Energie' onder meer geresulteerd in het bedrijvennetwerk Energiezuinig Venray, een samenwerking tussen de gemeente Venray en een aantal bedrijven dat energiebesparende producten en/of diensten levert. Ook zijn dakscans uitgevoerd en bewonersavonden georganiseerd om inwoners te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Venray wil haar inwoners en bedrijven bewust maken van kansen die er liggen.

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten