Twaalf koopzondagen per jaar voldoende

  Venray

Als het aan de Venraynaar ligt, komen er twaalf koopzondagen per jaar. Dat is een van de resultaten van de internetenquête Winkelen in Venray. Van de 76 Venraynaren die de enquête hebben ingevuld, vinden er 34 (45 procent) dat twaalf koopzondagen per jaar genoeg is. De enquête is een van de instrumenten van de door het college van B en W in juli vastgestelde discussienota 'Uitgangspunten nieuwe detailhandelsvisie Venray'.   Over de nota is tijdens vijf sessies met partijen als winkeliers en makelaars over gediscussieerd. Ook inwoners van Venray konden mee praten over de discussienota via een enquête. De enquête en de groepsgesprekken gingen over alle Venrayse winkelgebieden en over alle thema's uit de discussienota: supermarkten, leegstand, bereikbaarheid, internetwinkelen, cultuur en horeca. Door het invullen van de enquête hebben ook de inwoners aangegeven wat voor hen belangrijke en minder belangrijke thema's zijn. Van de ondervraagden vinden 27 (36 procent) de komst van een overdekt winkelcentrum wenselijk. Het grootste deel (44, 58 procent) ziet een dergelijk winkelcentrum niet zitten. Bijna 60 procent (45) vindt dat op De Brier, bij de Woonmax, naast de bestaande bouwmarkten en woninginrichtingszaken ook andere winkels (bijvoorbeeld sport- en elektronicazaken) moeten worden toegestaan. Ook moet volgens 35 mensen die de enquête invulden (46 procent) op De Brier een horecagelegenheid kunnen komen. Dat geldt niet voor meer horecazaken in het winkelcentrum. Precies de helft (38, 50 procent) is van mening dat er genoeg horecazaken zijn. Maar liefst 51 mensen (67 procent) vinden dat de vestiging van nieuwe supermarkten, ook buiten de bestaande winkelcentra, moet worden toegestaan. Het overgrote deel (54, 73 procent) ervaart het ontbreken van grote warenhuizen zoals V&D en C&A als een gemis. In het algemeen zijn de mensen trots op het kernwinkelgebied, de sfeer, de gezelligheid, het winkelaanbod en de horecagelegenheden. De vijf groepsgesprekken hebben plaatsgevonden in het Venray Bloeit huis. Bij deze gesprekken waren vertegenwoordigers aanwezig van centrum ondernemers, supermarkten, makelaars, ontwikkelaars, pandeigenaren en centrumbewoners. Ook wethouder Jan Loonen nam deel aan een groepsgesprek: 'Het is goed te zien dat de betrokkenheid bij de verschillende partijen erg groot is. Zij waren blij dat ze de kans kregen aan het begin van het proces mee praten. Ik ben op mijn beurt blij dat we op deze manier echt samen werken aan een detailhandelsvisie en dat deze daardoor straks breed gedragen wordt. Het was ook goed om te merken dat men eigenlijk al heel tevreden is met wat we nu bereikt hebben samen. Bijvoorbeeld het winkelcentrum, de focus lag tijdens het gesprek met name op het behouden en het verder uitbouwen van de  sterke punten van het centrum. Hiervoor hebben de deelnemers een groot aantal suggesties gedaan die we in het vervolgtraject zullen bekijken. De resultaten van de enquête worden gespiegeld aan de uitkomsten van de groepsdiscussies. Daarnaast wordt het onderwerp behandeld in de commissie Middelen. Wethouder Loonen is blij met alle reacties: 'Alle geleverde input wordt verwerkt de nieuwe detailhandelsvisie die de gemeente de komende maanden gaat opstellen. Als het concept klaar is, gaan we weer terug naar de betrokken partijen. Met hen zetten we dan de puntjes op de I. Dan kunnen we begin 2013 een breed gedragen stuk ter behandeling aanbieden aan de gemeenteraad. Door Henk Lammen

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten