Afbeelding
Foto: eigen foto

Wereldpaviljoen: multifunctionele ruimte

Regio Regio

Het Wereldpaviljoen in Steyl wil uitbreiden met een multifunctionele ruimte met aandacht voor enkele Aziatische landen. Dat staat in het nieuwe visiedocument genaamd: Het Wereldpaviljoen en haar vlucht naar de toekomst.

Het bestuur van het Wereldpaviljoen is ten behoeve van de geplande uitbreiding in overleg met de eigenaar van de vroegere drukkerij: Stichting Kloosterdorp Steyl. Op dit moment is een bouwteam van het Wereldpaviljoen aan het onderzoeken wat er allemaal moet gebeuren om de beoogde ruimte geschikt te maken. De roep om een multifunctionele ruimte is er al langer. Dit vanwege het feit dat het Wereldpaviljoen steeds vaker arrangementen krijgt met grotere groepen. Die kunnen in zo’n ruimte gemakkelijk worden ontvangen. Daarnaast heeft het Wereldpaviljoen onlangs een schenking aangeboden gekregen van het kunstenaarsechtpaar Fons en Liesbeth Schobbers uit Venlo.

Het betreft een unieke collectie van hun Asmat verzameling uit West-Papoea. Ze willen de collectie overdragen zodat het tot in lengte van dagen bewaard blijft. Tenslotte is het Wereldpaviljoen in overleg met de inzending van Bhutan voor de Wereldtuinbouwtentoonstelling 2022 in Almere. Bestudeerd wordt of deze inzending tijdelijk of permanent een plek kan krijgen in het Wereldpaviljoen. Voor de uitbreiding moet het Wereldpaviljoen gelden genereren en zal daarvoor een beroep doen op gemeente en provincie, fondsen en particulieren. In het toekomstvisie document stelt het bestuur dat het Wereldpaviljoen niet alleen voor kinderen en jongeren interessant is, maar ook voor volwassenen. Met name gezinnen -en opa’s en oma’s- die een vakantie hebben geboekt in een van de parken in de regio bezoeken steeds vaker het Wereldpaviljoen in Steyl. Ook de kinderfeestjes worden een steeds belangrijkere activiteit.

Uit de krant