Venray vergroent belastingen
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo peelenmaasvenray.nl

Venray vergroent belastingen

  Nieuws

Venray wil het duurzaam opwekken van energie stimuleren door korting te geven op de ozb. Het gaat om de ozb-aanslag en de bouwleges voor bedrijven en particulieren die investeren in installaties waarmee op duurzame wijze energie wordt opgewerkt. De korting is afhankelijk van de opwekcapaciteit van de installatie en geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Het college wil werk maken van de duurzaamheidsdoelstelling die door de raad is vastgesteld voor 2030 en investeringen in het duurzaam opwekken van energie aanjagen door het bieden van financieel voordeel op de gemeentelijke lasten. Wethouder Martijn van der Putten: "Venray loopt met de combinatie van deze maatregelen voorop in Nederland." De regeling zelf wordt met de jaarlijkse legesverordening en de ozb-verordening vastgesteld en richt zich op het duurzaam opwekken van energie.

Iedereen die eigenaar is van een pand waar zich in, op of bij een installatie bevindt waar energie mee wordt opgewekt zonder het gebruik van fossiele brandstoffen krijgt jaarlijks korting op de ozb-aanslag. Momenteel zou 15 procent van het totaal aantal objecten in Venray voor de regeling in aanmerking komen. Het soort installatie voor het duurzaam opwekken van energie maakt in principe niet uit, zolang deze maar voorkomt op de landelijke lijst met installaties die in aanmerking komen voor SDE of ISDE subsidie (Investeringssubsidie duurzame energie). Op deze lijst staan installaties als zonnepanelen, warmtepompen, mestvergisters en zonneboilers. De korting wordt opgebracht door eigenaren van objecten die (nog) niet hebben geïnvesteerd in het duurzaam opwekken van energie. Om ongelijkheid tegen te gaan, profiteren eigenaren die eerder al hebben geïnvesteerd eveneens.

Nieuwbouwinitiatieven krijgen naast korting op de toekomstige ozb bovendien korting op de verschuldigde leges als één of meer installaties voor het duurzaam opwekken van energie in de bouw wordt opgenomen. De uitvoering wordt heel eenvoudig. Bij het versturen van de OZB aanslagen voor 2019 wordt een informatiebrief meegezonden. Bedrijven of particulieren die denken voor een korting op de OZB in aanmerking te komen, melden zich na ontvangst van de aanslag bij de gemeente.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

Bedrijf van de week

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227441&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>