Goede resultaten afvalinzameling
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo peelenmaasvenray.nl

Goede resultaten afvalinzameling

  Nieuws

De gemeente Venray blikt terug op goede resultaten van de inzameling van afval en grondstoffen. De inwoners van Venray zijn behoorlijk tevreden en de doelen voor kosten en dienstverlening zijn behaald. Wel verdwijnt er nog teveel afval in de grijze bak.

Ike Busser is daarom een tevreden wethouder: "We hebben veel doelstellingen gehaald, de mensen zijn tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening en de kosten vallen fors lager uit." In mei van dit jaar is de mening gevraagd van 790 inwoners over de afvalinzameling. Hieruit blijkt dat de tevredenheid hoog is. De afvalinzameling is met een 7,7 beoordeeld en het milieustation met een 7,6. In het beleidsplan 2013-2025 voor de inzameling van afval en grondstoffen was afgesproken om tussentijds te onderzoeken in hoeverre de doelen zijn bereikt.

De doelen voor kosten en dienstverlening zijn gehaald. De afvalstoffenheffing was bijvoorbeeld in 2016 veel lager dan in 2012. "De lasten zijn voor eenpersoonshuishoudens minimaal gestegen en in het geval van een meerpersoonshuishouden zelfs gedaald. Landelijk gezien doet Venray het prima", aldus Busser. Ook het niveau waarop de afvalvoorzieningen worden beheerd, is verbeterd. Zo zijn extra ondergrondse containers voor grondstoffen op een aantal locaties geplaatst, wordt het onderhoud planmatig uitgevoerd en is het legen beter afgestemd op het afvalaanbod per locatie. Sinds september 2015 wordt het restafval en gft uit minicontainers gelijktijdig opgehaald met dezelfde wagen. Deze nieuwe werkwijze scheelt één hele route per twee weken. De tussentijdse resultaten zijn dus goed. Er is ook een flinke sprong vooruit gemaakt om de ambitie om niet meer dan 100 kilogram per persoon aan gemengd restafval te produceren te bereiken. In 2012 gooiden inwoners gemiddeld nog 136 kilogram afval per persoon in de grijze bak. Dat was in 2015 nog slechts 110 kilogram. Als alle grondstoffen goed gescheiden zouden worden, dan zou er nog maar zo'n 10 tot 15 kilogram afval per Venraynaar in de grijze bak hoeven. Vooral het groente-, fruit en tuinafval (en dan met name de etensresten) kan nog veel beter apart worden gehouden.

reageer als eerste

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227441&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227470&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5227500&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=peelenmaasvenray.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=580,581,582,586" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>