Logo peelenmaasvenray.nl
Archeoloog Peter Weterings bij de opgraving van een oven die waarschijnlijk uit de vroege middeleeuwen stamt.
Archeoloog Peter Weterings bij de opgraving van een oven die waarschijnlijk uit de vroege middeleeuwen stamt.

Archeologen ontrafelen geschiedenis van Ooijen-Wanssum

  Nieuws

In voorbereiding op de uitvoering van Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum vinden momenteel archeologische opgravingen plaats. Bij de opgravingen zijn diverse artefacten uit verschillende tijdvakken gevonden. Deze week nog werd er in de weerd van Ooijen een oven aangetroffen die naar aller waarschijnlijkheid uit de vroege middeleeuwen stamt. De resultaten van het onderzoek bij Ooijen wijzen erop dat er gedurende zo'n 9000 jaar vrijwel onafgebroken menselijke activiteiten op het terrein hebben plaatsgevonden en dat is bijzonder voor Nederland. Tijdens de Dag van de Bouw, zaterdag 20 mei, zijn de oven en andere vondsten te bekijken en kunnen geïnteresseerden afdalen in een onderzoekssleuf.

De weerd van Ooijen is al sinds mensenheugenis een ideale vestigingslocatie. Het is een hoger gelegen plek tussen de Maas en allerlei ondiepe geultjes. Hoog en dus droog bij geringe hoogwaters en voedselrijk vanwege stromend én stilstaand water. Vanaf de middensteentijd (8800-4900 v.Chr.) tot en met de vroege middeleeuwen hebben zich hier mensen gevestigd. Daarna is de Maas weer vaker en sterker gaan overstromen en zochten bewoners hun heil verder op. Bij de overstromingen na de vroege middeleeuwen zet de Maas telkens een laagje slib af. In die tijd is er ruim een halve meter grond op de oude bewoningsresten gelegd. De artefacten liggen daarom ruim onder het huidige maaiveld en zijn door de jaren heen ook nooit door ploeg of andere bewerking geraakt. Daarom worden er momenteel zoveel gave restanten uit heel veel verschillende perioden gevonden.

Met de vondst van de vroeg middeleeuwse oven zijn de verwachtingen hooggespannen; de dienstdoende archeologen hopen meer nederzettingsresten te vinden, zoals gebouwen. Op dit moment is pas een derde van de archeologische opgravingen op deze vindplaats gedaan. Daarbij zijn bewerkte stukken vuursteen uit de middensteentijd (8800-4900 v.Chr.), grotere stukken vuursteen uit de nieuwe steentijd (5300-2000 v.Chr.) en een maalsteen, vermoedelijk uit de vroege ijzertijd (800-500 v.Chr.) gevonden. Ook werd een goed bewaarde munt uit de midden-Romeinse tijd (70-270 na Chr.) aangetroffen. De opgravingen in Ooijen zullen tot medio november 2017 duren.

Tijdens de Dag van de Bouw, komende zaterdag 20 mei (10 uur – 16 uur), is de uitvoeringslocatie Ooijen geopend voor publiek en wordt er onder meer uitleg gegeven over het ruimen van niet gesprongen explosieven en het archeologisch onderzoek. Bezoekers kunnen in een van de onderzoekssleuven een kijkje nemen bij de vroeg middeleeuwse oven. De komende jaren zullen er in het gebied tussen de dorpen Ooijen en Wanssum tal van maatregelen worden genomen om de waterveiligheid te verbeteren: de oude Maasarm wordt gereactiveerd, er worden dijken verlegd en er komen twee hoogwatergeulen. In Wanssum wordt bovendien de haven uitgebreid en een rondweg aangelegd.

Mooder Maas, de combinatie van Dura Vermeer en Ploegam, is in 2017 begonnen met de uitvoering van het project. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum moet eind 2020 gereed zijn.

Meer informatie op www.ooijen-wanssum.nl

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten