Afbeelding
Foto Hoedemaekers Venray

Bronzen Waarderingspenning voor Elly Keijsers

Nieuws

Wethouder Lucien Peeters heeft dinsdag de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray uitgereikt aan mevrouw Elly Keijsers (68) tijdens de jaarvergadering van het wijkradenoverleg in wijkcentrum 't Stekske.

Sinds januari 2006 is Elly voorzitter van de Wijkraad Noord-West. Elly is de drijvende kracht achter de activiteiten van de wijkraad. Vanuit deze functie nam zij ook deel aan het wijkradenoverleg (WRO). In 2009 is Elly gekozen tot voorzitter van het WRO. In het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning werd in 2007 begonnen met de voorbereidingen om te komen tot een klankbordgroep WMO. Elly was vanaf het begin hierbij betrokken. Binnen de klankbordgroep vervulde ze de rol van secretaris, later werd zij lid van het DB en actief in de PR commissie. Zij vertegenwoordigde de klankbordgroep ook bij de landelijke koepel van WMO-raden. Namens het wijkradenoverleg heeft Elly als voorzitter zitting genomen in de werkgroep die opgericht is om medewerking te verlenen aan de realisatie van het glasvezelnetwerk in Venray. In 2014 is zij benoemd als bestuurslid van de Stichting Glasweb. Naast al haar werkzaamheden voor dorps- en wijkraden, Glasweb en de mantelzorg voor haar moeder, was Elly ook nog actief voor de Diabetesvereniging Nederland. Foto Hoedemaekers Venray.

Uit de krant