Vorig jaar 83 nieuwe woningen

Nieuws

Vorig jaar zijn in de gemeente Venray 83 nieuwe woningen opgeleverd. Daarnaast zijn er dertien zorgwoningen gebouwd in Vincentiushof.

Iets meer dan de helft van de huizen werd gebouwd in de dorpen, vooral in Castenray, Leunen en Ysselsteyn. In Venray vond de meeste nieuwbouw plaats in het centrum en wijk Brabander. Ook in 2016 blijft de bouwproductie achter bij de behoefte van 161 woningen. Dit jaar worden tachtig nieuwe woningen verwacht. Per saldo wordt de toename weer ongedaan gemaakt door de sloop van de flats en de seniorenwoningen aan de Zuidsingel. De gemeente Venray telt 18.790 woningen.

Uit de krant