Procedure voor nieuwbouw MHCV gestart

Nieuws

Mixed Hockey Club Venray wil graag haar clubgebouw vervangen. Voor nieuwbouw moet echter het bestemmingsplan worden herzien. B en W van de gemeente Venray hebben de procedure daarvoor nu in gang gezet.

Het huidige clubgebouw van Mixed Hockey Club Venray (MHCV) voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, vindt de club. Renovatie is vanwege de hoge kosten geen optie. Bovendien ligt het gebouw door de uitbreidingen in de loop van de tijd niet meer centraal. Daarom wil MHCV een nieuw clubgebouw bouwen, op een andere plek iets verderop op het terrein. Op grond van het geldende bestemmingsplan Venray is de gewenste nieuwbouw van het clubgebouw echter niet mogelijk. Maar het plan zou wel kunnen worden gerealiseerd na een partiële herziening van het bestemmingsplan. Het college van B en W heeft de daarvoor benodigde procedure nu in gang gezet.  

"De club heeft voor de nieuwbouw vorige jaar in het kader van het accommodatiebeleid al een beroep gedaan op een subsidie van de gemeente Venray", vertelt wethouder Martijn van der Putten. "De gemeenteraad van Venray heeft in zijn vergadering in november 2015 ook besloten om, onder voorwaarden, subsidie daarvoor te verlenen. Met deze bestemmingsplanprocedure maken we de juridische weg daarvoor vrij." Het grondoppervlak van het nieuwe clubgebouw (475 m2) wordt iets kleiner dan die van het bestaande (circa 504m2). Het nieuwe bouwvlak is wel iets groter dan bestaande bouwvlak, om enige flexibiliteit te creëren voor de exacte situering. Om te voorkomen dat het nieuwe bouwvlak volledig wordt bebouwd is echter in de regels opgenomen dat maximaal 550m2 van het bouwvlak mag worden bebouwd.

Uit de krant