RvS: gemeente fout in kwestie Nissehoff

Nieuws

De gemeente Venray is opnieuw in het ongelijk gesteld in de kwestie De Nissehoff. Ook de Raad van State in Den Haag oordeelt dat het  college van B en W grote fouten heeft gemaakt bij het sluiten van het kinderdagverblijf aan de Bosweg in Venray. Dinsdag kwam de Raad van State met de uitspraak in de slepende kwestie.

De gemeente Venray sloot het kinderdagverblijf in februari 2014 omdat de directrice te hard op zou treden tegen de kinderen. Door de sluiting ging het kinderdagverblijf in april 2014 failliet wegens gebrek aan inkomsten. Eind mei vorig jaar concludeerde de Roermondse rechtbank dat De Nissehoff onterecht dicht moest. Het besluit van de gemeente was volgens de rechter niet goed onderbouwd. De gemeente Venray ging tegen dit besluit in beroep bij de Raad van State. Die sluit zich nu echter aan bij het oordeel van de rechtbank in Roermond en verklaart het hoger beroep ongegrond. De gemeente moet ook alle proceskosten betalen.

De gemeente Venray legt zich bij deze uitspraak van het hoogste rechtsorgaan neer. 'Dat neemt niet weg dat we de uitspraak betreuren en dat we onverminderd van mening zijn destijds een juiste beslissing te hebben genomen', meldt de gemeente in een reactie. 'Met de beschikbare informatie en adviezen hebben we zorgvuldig belangen afgewogen en risico's ingeschat. Met als doorslaggevend criterium de veiligheid van kinderen. We realiseerden ons dat het besluit juridisch kon worden aangevochten. Dat is ook gebeurd. Juist vanwege onze overtuiging dat toezicht en handhaving door de gemeente tot doel moet hebben de kwetsbare kinderen te beschermen, hebben we het juridische traject doorgezet. Deze uitspraak betekent voor de gemeente Venray dat we ons moeten beraden over het vervolgtraject. De Raad van State heeft ons opgedragen om een nieuwe beslissing op bezwaarschrift te nemen. We beraden ons op de juridische consequenties van deze uitspraak, zowel privaat- als bestuursrechtelijk. In onze afweging blijven we onverminderd het belang en de veiligheid van het kind centraal stellen'.

Uit de krant