Werkzaamheden Loobeek de Haag bijna gereed | Peel en Maas - Al het nieuws uit Venray en omgeving
Logo peelenmaasvenray.nl

Werkzaamheden Loobeek de Haag bijna gereed

  Merselo

Op woensdag 4 maart stonden de voormalig én de huidig bestuurlijk trekker van de Loobeek, wethouder Lucien Peeters en wethouder Hans Teunissen, even stil bij het bijna gereed zijn van de werkzaamheden aan Loobeek de Haag in Merselo. Dit gebeurde in samenwerking met gedeputeerde Patrick van der Broeck en portefeuillehouder beekherstel Sjraar Roelofs. Sinds november vorig jaar is flink gegraven en gewerkt aan de uitvoering van het project Loobeek de Haag in Merselo. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen de Zandstraat en de Merseloseweg. Het beektraject dat wordt heringericht is drie kilometer lang. In dit project werken gemeente Venray, provincie Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei als betalende en uitvoerende partijen samen, in nauwe afstemming met de LLTB, Staatsbosbeheer en de dorpsraad in Merselo. De Loobeek wordt over drie km lang een meer natuurlijke beek en er wordt circa 38 ha natuur gerealiseerd. Op 60 ha landbouwgrond zijn compenserende maatregelen getroffen. Met als doel een meer natuurlijk werkend watersysteem en meer natuurwaarde in het beekdal te realiseren. De riooloverstort van Merselo wordt gesaneerd. Wandelaars kunnen straks in het beekdal wandelen en genieten van het landschap en de slingerende beek. Sinds vorig jaar zijn in de gemeente Horst aan de Maas en gemeente Venray de ontwikkelingen voor natuur, water en recreatie samengebracht in de gebiedsvisie Maasgaard. De Loobeek in Merselo maakt ook onderdeel uit van de uitvoering Maasgaard. Op de foto van links naar rechts: Wethouder Teunissen, wethouder Peeters, gedeputeerde Van der Broeck en dagelijks bestuurslid waterschap Sjraar Roelofs. Fotograaf: Bianca van Hoof.  

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten