Werkzaamheden Loobeek de Haag in Merselo gestart | Peel en Maas - Al het nieuws uit Venray en omgeving
Logo peelenmaasvenray.nl

Werkzaamheden Loobeek de Haag in Merselo gestart

  Merselo

Sinds twee weken wordt er flink gegraven en gewerkt aan de uitvoering van het project Loobeek de Haag in Merselo. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Zandstraat en de Merseloseweg. Het her in te richten traject is in totaal 9 kilometer en loopt tot aan de provinciegrens met Noord-Brabant. Hier gaat de Loobeek over in de Vierlingsbeekse Molenbeek, waar Waterschap Aa en Maas werkt aan het herstellen van de visoptrekbaarheid vanuit de Maas. Het beektraject waar nu aan wordt gewerkt, is drie kilometer lang. In dit project werken de gemeente Venray, de provincie Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei als betalende en uitvoerende partijen samen, in nauwe afstemming met de LLTB, Staatsbosbeheer en de dorpsraad van Merselo. De Loobeek is straks een meer natuurlijke beek. In het project worden ook de voor de natuur aangekochte gronden meegenomen. Met als doel een meer natuurlijk werkend watersysteem en meer natuurwaarde in het beekdal te realiseren. Wandelaars kunnen straks in het beekdal wandelen en genieten van het landschap en de slingerende beek. De landbouwgronden in de omgeving worden door het verbeteren en aanleggen van watergangen, ophogen van het maaiveld en aanleg drainage beschermd tegen wateroverlast. De planning is om in het voorjaar van 2015 de werkzaamheden af te ronden van dit traject. De aannemer werkt zoveel mogelijk op het terrein. Voor het grondverzet is het noodzakelijk dat de aannemer op enkele plaatsen over openbare wegen rijdt. Mogelijk kan men enige overlast ondervinden. De aannemer zal de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken. Sinds vorig jaar zijn in de gemeente Horst aan de Maas en gemeente Venray de ontwikkelingen voor natuur, water en recreatie samengebracht in de gebiedsvisie Maasgaard. De Loobeek in Merselo maakt ook onderdeel uit van de uitvoering Maasgaard.  

Dit is een gratis artikel van de redactie van Peel en Maas TV. Niet al onze artikelen zijn gratis te lezen. Deze zogenaamde premium artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen we namelijk geen Venrays nieuws maken. Wilt u al het Venrayse nieuws lezen? Neem dan een abonnement op Peel en Maas. U kunt dan een papierenkrant incl. digitaal abonnement nemen of alleen een digitaal abonnement. Zo kunnen wij ook in de toekomst het Venrayse nieuws op journalistiek verantwoorde wijze voor u publiceren. Wilt u toegang tot de exclusieve content van Peel en Maas? Klik dan hier

Meer berichten