Afbeelding

Zelfsturing Merselo leidt tot herinrichting openbare weg

Merselo

Afgelopen vrijdag overhandigde Theo Zegers, voorzitter dorpsraad Merselo, het projectplan Herinrichting Grootdorp aan wethouder Lucien Peeters. Grootdorp is de verbindingsstraat tussen het dorp en het sportpark. Het herinrichten van deze weg is de belangrijkste wens uit het dorpsontwikkelingsplan (DOP) van Merselo. Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het instellen van een speciaal budget; het Raamkrediet 'Stimuleren zelfsturing dorpen en wijken'. Merselo is één van de eerste dorpen die naar aanleiding hiervan een zelfsturingsplan indient. Ook Veulen (Herinrichting dorpscentrum Veulen) en Oostrum (Restauratie rijksmonument Watermolen) hebben voor de deadline  op 1 oktober 2012 hun plan voor uitvoering van de hoofdprioriteit uit het DOP ingediend bij de gemeente. Een werkgroep uit Merselo heeft de DOP-wens de afgelopen maanden zelf omgezet in een degelijk plan en in eigen dorp draagvlak voor het plan gecreëerd. Dat is precies de achterliggende gedachte van het Raamkrediet 'Stimuleren zelfsturing dorpen en wijken'; zoek in eigen dorp of wijk bewoners die zich willen inzetten voor het belangrijkste idee uit het dorp- of wijkontwikkelingsplan en geef hen alle ruimte om zelf aan de slag te gaan. Wethouder Lucien Peeters nam het plan voor Grootdorp enthousiast in ontvangst en hij bedankte de dorpsraad en alle betrokkenen voor hun grote inzet: 'Dit is voor mij weer een bewijs dat een dorp in staat is om uitdagende ideeën om te zetten in concrete projecten. Jullie hebben met alle belanghebbenden, van agrariërs tot aanwonenden, een gedragen herinrichtingsplan opgesteld. Dat is een groot applaus waard en ik maak uit uw toelichting op, dat het DOP uit 2011 de start is geweest van meer zelfsturingsplannen in Merselo; inmiddels hebben de buurtbewoners van de Coppelenberg hun speelplaats aangepakt en wordt er door en voor een groot aantal actieve dorpsbewoners een website gebouwd om het contact te versterken. Het plan voor Grootdorp bevat de volgende elementen:

  • Vervangen asfalt door klinkers tussen Veldstraat en sportpark;
  • Snelheidsbeperkende maatregelen;
  • Verharden en verlichten parkeerterrein;
  • Verleggen van tennismuur;
  • Uitbreiding groen.
De gemeente beoordeelt dit najaar de zelfsturingsplannen die voor 1 oktober zijn ingediend. Plannen die door en voor eigen bewoners zijn opgesteld en ook met zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, maken aanspraak op een bijdrage uit het raamkrediet. In de raadsvergadering van 20 december aanstaande valt het besluit. Voor de volledigheid moet hier worden aangegeven dat de begroting 2013 op 6 november wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het in te stellen raamkrediet is daar een onderdeel van. Het raamkrediet loopt van 2013 tot 2018. Zelfsturingsplannen die voor financiering in 2014 in aanmerking willen komen, moeten vóór 1 februari 2013 worden ingediend bij de gemeente.

Afbeelding
SV Venray viert thuis kampioensfeest Video 13 uur geleden
Afbeelding
Linkse partijen stappen uit samenwerkingsverband Algemeen 15 uur geleden
Afbeelding
De Meent viert MI-feestweek Video 17 uur geleden
Afbeelding
Optreden Harrie en de Rest in ‘t Schöpke Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Airfryer: een gezond alternatief voor de traditionele frituur! Ingezonden mededeling 12 mei, 13:20
Afbeelding
Millenniumdoelen op viltjes Algemeen 18 uur geleden
Afbeelding
Kampioen SV Venray pakt punt in slotseconden, andere uitslagen Sport 15 mei, 17:51
Afbeelding
SVOC’01/SV United verliest van koploper, overige uitslagen Sport 15 mei, 17:00