Leunen: te weinig geld dorpsplein

Leunen

Leunen komt 53.000 euro tekort voor het nieuwe dorpsplein naast de kerk. De subsidieaanvraag is door de provincie Limburg afgewezen.

De werkgroep 'herinrichting dorpskern Leunen' heeft het plan versoberd en enkele deelgebieden afgestoten. Op de begroting van drie ton voor het afgeslankte plan is nog een tekort van 53.000 euro. Omdat vrijwel alle inwoners en bedrijven van Leunen van het plein gebruik maken, wil de werkgroep een huis aan huis actie houden. Iedereen kan voor 25 euro een vierkante meter sponsoren. De werkelijke kosten voor het dorpsplein liggen veel hoger: 100 euro per vierkante meter. Naast het leggen van betonklinkers zijn in de kosten ook de nieuwe riolering, bestrating, groenvoorziening, openbare verlichting en de inrichting meegenomen.

Uit de krant