Dorpscoöperatie Heide opgericht

Heide

De dorpscoöperatie in Heide is op 17 november officieel opgericht met een eigen bestuur. De coöperatie bestaat uit twee takken: verenigingen en materieel. In de tak materieel worden onder meer de dorpskeuken en het schoolgebouw ondergebracht. Het dorp wordt zo via de coöperatie zelf eigenaar van deze gebouwen. Ook gemeenschapshuis De Gelderkoel zal na de verzelfstandiging in 2018 onder de coöperatie gaan vallen. Het bestuur wil tevens een dagvoorziening voor ouderen gaan opzetten. Ouderen uit het dorp kunnen dan een deel van hun tijd samen doorbrengen, in een prettig gezelschap en met ontspannende bezigheden. Ook voor deze activiteit zijn vrijwilligers nodig, die mogelijk ondersteund worden door professionals uit de zorg. 'Al deze veranderingen vragen veel van de vrijwilligers in ons dorp, zegt bestuurslid Martin Peeters. 'Maar als we kijken naar wat er allemaal is opgepakt in de laatste drie jaar, na het sluiten van de basisschool in 2011, zijn we op de goede weg.

Uit de krant