Verbouwing school Geijsteren voor komst speciaal onderwijs

Geijsteren

De gemeente heeft 90.000 euro uitgetrokken om basisschool St. Willibrordus in Geijsteren te verbouwen. Er moet enkele aanpassingen komen om het gebouw geschikt te maken voor de huisvesting van speciaal onderwijs. Ook het voorterrein van de school aan de Gildeweg moet worden aangepast. De 46 nieuwe leerlingen, die na de zomervakantie in Geijsteren naar school gaan, komen veelal met taxibusjes. Er moet ook voldoende parkeergelegenheid zijn. Per 1 augustus stopt basisschool St. Willibrordus als zelfstandige school vanwege de fusie met De Peddepoel in Wanssum. Schoolbestuur Dynamiek Scholengroep heeft het gebouw dan niet meer nodig. De gemeente is al langer op zoek naar een locatie voor speciaal onderwijs. De komende twee jaar zullen de leerlingen uit de regio Venray van de Vijverhofschool, Het Poortje en mytylschool Ulingshof uit Venlo onderdak krijgen in de school in Geijsteren. Met het schoolbestuur Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden Limburg (SSONML) is afgesproken dat er over twee jaar definitieve huisvesting in Venray zal zijn.  

Uit de krant