Foto  ter illustratie.
Foto ter illustratie. Foto: Pixabay

Gebruik minimaregelingen wordt eenvoudiger

Algemeen Duurzaamheid Economie Financiën Onderwijs Politiek Venray Werk en Economie Wonen en Leven Zorg en Welzijn

De gemeente Venray wil haar inwoners blijven stimuleren om actief en betrokken deel te nemen aan de samenleving. Daarom past de gemeente per 1 juli 2023 een aantal minimaregelingen aan om meer inwoners op een eenvoudige én toegankelijke manier te ondersteunen. De aanpassingen hebben effect op het Meedoenbudget, de individuele inkomenstoeslag en de ondersteuning door stichting Leergeld Venray. 

Alle Venraynaren moeten mee kunnen doen in de maatschappij, dat is het uitgangspunt van de gemeente Venray én haar partners. Op het moment dat armoede of schulden dit meedoen belemmert, kunnen inwoners rekenen op de juiste ondersteuning. Wethouder Martin Leenders: “Onze inwoners zijn het DNA van onze gemeente. Zij maken Venray uniek en bijzonder. Wij vinden dan ook dat alle Venraynaren de mogelijkheid verdienen om actief mee te doen in onze samenleving, op een manier die bij hen past. Onze missie en die van onze partners is om dit te realiseren, zo vaak mogelijk. De minimaregelingen zijn hierbij een belangrijke pijler. Ik hoop dan ook dat iedereen die voldoet aan de voorwaarden volop gebruikmaakt van de regelingen. Aarzelen is niet nodig, zeker niet!”

Met ingang van 1 juli 2023 wordt de inkomensgrens verhoogd van 110% naar 130% van de bijstandsnorm. Dat betekent dat vanaf dit jaar meer Venrayse inwoners in aanmerking komen voor het Meedoenbudget volwassen en kinderen. Weten of u in aanmerking komt of wilt u een aanvraag indienen? Kijk op www.venray.nl/meedoenbudget. Inwoners met een bijstandsuitkering van de gemeente Venray ontvangen in juli 2023 automatisch het Meedoenbudget voor volwassenen en kinderen. Zij hoeven hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen. Let wel: dit geldt alleen voor inwoners met een bijstandsuitkering of een actieve schuldregeling die nog geen aanvraag voor het Meedoenbudget 2023 hebben ingediend.

Inwoners met een bijstandsuitkering die voldoen aan de voorwaarden van de individuele inkomenstoeslag van de gemeente Venray ontvangen in juli 2023 automatisch de individuele inkomenstoeslag over het jaar 2023. Zij hoeven hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen. Let wel: dit geldt alleen voor de inwoners met een bijstandsuitkering die dit jaar nog geen aanvraag hebben ingediend.

De inkomensgrens van stichting Leergeld Venray gaat omhoog van 120% naar 130%, zodat de stichting voortaan nog meer gezinnen met een laag inkomen kan ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.leergeldvenray.nl/.

Uit de krant